Foto: Håkan Flank

Idag kan vi rädda många fler

Hudcancer

Idag kan vi rädda många fler

För 20 år sedan avled 75 procent av alla patienter med spridd melanomsjukdom inom ett år efter diagnos, idag är förhållandet det motsatta.

Idag kan vi rädda många fler

Foto: Håkan Flank

Stabilt stöd i oroliga tider

Tack för ditt stöd

Stabilt stöd i oroliga tider

Varmt tack för att du följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!...

Stabilt stöd i oroliga tider

Presentation

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Bristol Myers Squibb

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Bred portfölj av godkända läkemedel inom onkologi och hematologi

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Foto: Håkan Flank

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Strålbehandling

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Jag ser det som ett privilegium att få bidra till behandlingen och erbjuda hopp till människor som går igenom den kanske allra tuffaste tiden i sitt liv.

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Foto: Håkan Flank

Forskning från molekyl till patient

Urinblåsecancer

Forskning från molekyl till patient

Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI, har riktat in sin forskning på urinblåsecancer och annan avancerad cancer som utgår från urinvägarna.

Forskning från molekyl till patient

Foto: Håkan Flank

Söker tumörcellernas svaga punkter

Lymfom

Söker tumörcellernas svaga punkter

Vi försöker hitta tumörcellernas svaga punkter och göra dem mer känsliga för behandling.

Söker tumörcellernas svaga punkter

Presentation

Samverkan för bättre behandlingsmöjligheter

Bayer

Samverkan för bättre behandlingsmöjligheter

Innovativa cancerläkemedel med potential att både förlänga patienternas liv och stärka deras livskvalitet.

Samverkan för bättre behandlingsmöjligheter

Foto: Håkan Flank

Cancerforskning – de små stegens revolution

Prostatacancer

Cancerforskning – de små stegens revolution

Cancerforskning är verkligen de små stegens revolution; ett preparat bromsar lite, ett annat något mer och ett tredje ytterligare en bit.

Cancerforskning – de små stegens revolution

Foto: Karin Alfredsson

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Palliativ vård

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Får patienter med svår cancersjukdom tillgång till palliativ vård även om de har en demens- eller psykosdiagnos?

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Foto: Håkan Flank

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Radiumhemmets Forskningsfonder

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Kansliet svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet.

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Presentation
Foto: Ulf Sirborn, Håkan Flank

Snabb utveckling mot individanpassad cancervård

Personalised Cancer Medicine

Snabb utveckling mot individanpassad cancervård

Individanpassad och optimerad cancerdiagnostik och behandling i rutinsjukvården.

Snabb utveckling mot individanpassad cancervård

Annons

Välkommen till ”En dag för cancerforskning” den 29 april

Anmäl dig här

Välkommen till ”En dag för cancerforskning” den 29 april

Spetsforskningen inom cancerområdet presenteras digitalt på ett interaktivt sätt.

Välkommen till ”En dag för cancerforskning” den 29 april

Foto: Håkan Flank

Bara nya tankar kan driva utvecklingen framåt

Immunterapi

Bara nya tankar kan driva utvecklingen framåt

Nu behövs nya tankar så att fler patienter kan få samma effektiva behandling som idag bara kan hjälpa vissa grupper, säger Luigi De Petris, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Bara nya tankar kan driva utvecklingen framåt

Foto: Mia Orling, Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset / Skanska

Hallå där Patrik Rossi

Tema Cancer

Hallå där Patrik Rossi

Hallå där Patrik Rossi, chef för Tema Cancer. Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet...

Hallå där Patrik Rossi

Presentation

Forskning som kan leda till mildare behandling

Tema Cancer

Forskning som kan leda till mildare behandling

Mål att minska riskerna för biverkningar av behandling.

Forskning som kan leda till mildare behandling

Foto: Håkan Flank

Forskar för att rädda liv

Matstrupe och magsäck

Forskar för att rädda liv

– Jag vill rädda liv. Att forska med det patientperspektivet är för mig mycket viktigt,...

Forskar för att rädda liv

Presentation
Foto: Thomas Henrikson

Tre vägar att bryta behandlingsresistens

Kancera

Tre vägar att bryta behandlingsresistens

Utvecklar framtidens målsökande läkemedel mot inflammation och cancer.

Tre vägar att bryta behandlingsresistens

Foto: Håkan Flank

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

30 år i fondernas tjänst

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

1971 när Bertil Hamberger började som kirurg var datortomografi knappt påtänkt, och titthålskirurgi, magnetkamera och modern molekylärbiologi ännu i sin linda.

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

Prostatabroschyren

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostata­cancer – Råd, rön,...

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

Foto: Håkan Flank

Hallå där Eva Hellström Lindberg

Blodcancer

Hallå där Eva Hellström Lindberg

MDS är ett enormt spännande sjukdomsområde där det fortfarande finns många frågor kvar att lösa.

Hallå där Eva Hellström Lindberg