Presentation
Innovativa terapier

Det börjar och slutar med patienten

Publicerad 20 september 2022
Foto: Johan Marklund
David Hober, Adrian Levitsky och Ulrika Brunell Abrahamsson på Bristol Myers Squibb. Foto: Johan Marklund
David Hober, Adrian Levitsky och Ulrika Brunell Abrahamsson på Bristol Myers Squibb. Foto: Johan Marklund

– På Bristol Myers Squibb sätter vi alltid människan i centrum och ambitionen är att vara här för patienterna. Vårt breda utbud av innovativa terapier skapar stora möjligheter till nya och bättre behandlingar av cancer, säger Adrian Levitsky, sjukdomsområdesspecialist inom onkologi.

Bristol Myers Squibb, BMS, har ett av de mest mångsidiga och lovande studieprogrammen i branschen och ett starkt fokus på att identifiera biomarkörer för individualiserad cancerbehandling.
– BMS var tidigt ute med immunterapeutiska behandlingar och stora framsteg har gjorts inom området. Idag finns framgångsrika behandlingar som inte fanns för tio år sedan och vi fortsätter forskningen med full kraft, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinskt områdeschef inom onkologi i Sverige.
Partnerskap och samarbeten är en viktig del av BMS utvecklingsstrategi. Verksamheten har över 80 internationella samarbetspartners och för en aktiv dialog med både svenska och internationella universitet och sjukhus.
– Samarbete med akademin är en nyckel för att innovationer snabbare ska nå ut till behövande patienter.

Study Connect
Kliniska prövningar, där patienter erbjuds möjlighet att behandlas med läkemedel under utveckling och därmed få tillgång till den senaste forskningen, är en annan central del av BMS verksamhet.
– I vår portal, Study Connect, kan patienter söka på sin cancerform och hitta kliniker med passande studier. Där finns kontaktuppgifter till behandlande läkare så att patienten, antingen via den eller sin egen läkare kan få en remiss, om ansvarig läkare anser att patienten uppfyller de kriterier som krävs för studien, berättar David Hober, gruppchef på kliniska prövningsenheten.
Även här väger BMS patientcentrerade fokus tungt.
– Vi har några nya studier på gång som anammar just detta i form av ett decentraliserat studieförfarande. Alla undersökningar som krävs vid deltagande i en forskningsstudie kanske inte måste ske på ett universitetssjukhus. Mer långväga patienter kan få vissa av sina prov tagna på närmaste vårdcentral eller i hemmet, säger David Hober.
Samarbetet inom BMS cancerverksamhet är stark och drivkraften och det övergripande målet är detsamma.
– Vi arbetar dedikerat för att ge människor som drabbas av cancer de bästa möjligheterna till en effektiv behandling i rätt tid och på rätt plats. Allt vi gör börjar och slutar med patienten, sammanfattar Adrian Levitsky.

Klicka här för att läsa mer om vår cancerforskning

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb är ett ledande, globalt biopharmaföretag, som utvecklar innovativa behandlingar inom bland annat onkologi, hematologi, kardiovaskulära sjukdomar och immunologi. 2019 förvärvade Bristol Myers Squibb biopharmaföretaget Celgene och breddade därmed sin portfölj av innovativa läkemedel inom framför allt hematologi.

bms.com/se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)