Karolinska CCC

Hallå där Eva Jolly

Publicerad 20 september 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Gustav Anestam
Eva Jolly, koordinator för Karolinska CCC. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gustav Anestam

Hallå där Eva Jolly, koordinator för Karolinska CCC. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset är sedan i mars 2020 ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center, Karolinska CCC. Ett viktigt mål är att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

Vad innebär CCC?
– Som ackrediterat CCC uppfyller Karolinska europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering, forskning, undervisning och utbildning.

Vad är den största skillnaden mot förr?
– Att interaktionen mellan forskare och kliniskt verksamma har ökat på alla nivåer. Dessutom har vi idag en tydlig strategi som går ut på att involvera patienterna i verksamheten, både på operativ och strategisk nivå.

”Karolinska CCC är en verksamhet som har mognat i sitt sätt att jobba med patienter.”

Hur kommer CCC-ackrediteringen patienterna till godo?
– Karolinska CCC är en verksamhet som har mognat i sitt sätt att jobba med patienter. Idag är patienterna med redan från start i olika förbättringsarbeten. Samma sak gäller forskningen, där många forskargrupper arbetar nära patientrepresentanter och anhöriga i syfte att få med deras perspektiv redan när studien designas.

Vad händer nu?
– Karolinska CCC fortsätter att utveckla sina spjutspetsverksamheter och med att implementera förändringar och förbättringar inom områden som identifierades under ackrediteringsprocessen. Vi arbetar idag mycket nära Science for Life Laboratory, och tillsammans med sjukhuset och KI utgör dessa verksamheter en treenighet som är helt avgörande för att precisionsmedicin ska kunna föras in i den kliniska vardagen och komma till nytta för våra patienter.

Framtid?
– Som CCC måste verksamheten göra en re-ackreditering vart femte år. Det arbetet startar 2023 med målet att integrera även barnonkologin och barnhematologin i framtidens Karolinska Cancer Comprehensive Center.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)