Kliniska cancerstudier

Här prövas morgondagens cancerterapier

Publicerad 20 september 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Gustav Anestam
Jeffrey Yachnin, överläkare och medicinskt ledningsansvarig. Foto: Gustav Anestam

På Centrum för Kliniska Cancerstudier kan cancerpatienter som inte svarar på traditionella behandlingar få möjlighet att ingå i tidiga studier av helt nya cancerläkemedel.

Jeffrey Yachnin är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska Universitetssjukhuset. Här genomförs fas 1-studier, som är de första studierna som utförs på människa efter laboratoriernas prekliniska prövningar. Dessa studier görs vanligtvis på friska försökspersoner men när det gäller cancer sker testerna direkt på patienter.
– Fas 1-studier ger patienter som redan prövat alla tillgängliga läkemedel en möjlighet att pröva behandlingar som ännu inte finns att tillgå, förklarar Jeffrey Yachnin.
Nästan alla patienter som deltar i studier är väldigt nöjda, oavsett om de blir hjälpta av behandlingen eller inte.
– Självklart håller alla tummarna för att tumören ska krympa. Men även om den inte gör det kan många patienter finna en tillfredsställelse i att de varit med och försökt bidra till utvecklingen av nästa generations cancerläkemedel.

”Stödet från fonderna har gjort oss mer konkurrenskraftiga som klinisk prövningsenhet.”

Stora framsteg
Jeffrey Yachnin känner optimism inför hur cancer kommer att kunna behandlas i framtiden.
– Immunterapi har till exempel redan lett till att vi idag kan rädda liv som för bara några år sedan skulle ha gått förlorade. Och tack vare stora forskningsframsteg inom precisionsmedicinen har vi en pågående utveckling som rör sig från dödlig till kronisk och, i några fall, botbar sjukdom.
En av vår tids stora utmaningar inom cancerforskningen är att kunna förstå varför vissa patienter svarar väldigt bra på vissa terapier och andra inte.
– Målet med precisionsmedicinen är att med stor träffsäkerhet kunna välja ut rätt behandling för varje enskild patient.
Ett viktigt led i det arbetet är verksamheten inom PCM-programmet. Det startades för åtta år sedan med stöd av Radiumhemmets Forskningsfonder i syfte att främja forskning kring individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset.
– Tack vare fondernas satsning har vi ett program inom vilket vi kan utföra molekylära tester på cancerpatienter. Eftersom vi får remisser från andra sjukhus i Sverige, gagnar detta inte enbart patienter från Storstockholmsområdet. Stödet från fonderna har gjort oss mer konkurrenskraftiga som klinisk prövningsenhet och varit en nyckel till utveckling av hela verksamheten, fastslår Jeffrey Yachnin.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)