Presentation
CancerCentrum Karolinska

Hand i hand mot individualiserad behandling av cancer

Publicerad 20 september 2022
Foto: Johan Marklund
Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet, generalsekreterare i European Academy of Cancer Sciences samt verkställande ledamot i CCK-stiftelsens styrelse. Foto: Johan Marklund
Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet, generalsekreterare i European Academy of Cancer Sciences samt verkställande ledamot i CCK-stiftelsens styrelse. Foto: Johan Marklund

– EU:s strategier för cancersjukvård, prevention och forskning går numera hand i hand. Det är glädjande och CCK-stiftelsens styrelse har siktet inställt på att fortsätta bidra med infrastrukturstöd till forskning för utveckling av individualiserad behandling enligt dessa strategier, säger Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet.

Förra året sjösattes Europe’s Beating Cancer Plan, en ny EU-strategi som omfattar insatser inom områden som prevention och folkhälsa, tidig upptäckt, vård och levnadsvillkor för de som överlevt cancer. Med ny teknik, forskning och innovation som utgångspunkt anger cancerplanen riktningen för EU-ländernas gemensamma kamp mot sjukdomen.
– Det är förstås glädjande att EU-kommissionärerna för forskning respektive sjukvård gjort gemensam sak. I praktiken innebär det att EU:s strategier för cancersjukvård och forskning synkroniseras med mål att skapa en europeisk cancerplan som kontinuerligt utvecklas, säger Ulrik Ringborg.

Cancer Mission
Just nu på pågår implementeringen av EU:s Cancer Mission som syftar till gemensamma prioriteringar och en samordnad europeisk cancerforskning.
– Signalerna är tydliga, EU vill stödja forskningen för utveckling av Personalised/Precision Cancer Medicine (PCM), hela vägen från basforskning till långtidsuppföljning av behandling och prevention.
En annan aktuell fråga är ojämlikheter i prevention, cancersjukvård och forskning.
– Skillnaderna är stora över världen och även inom Europa, säger Ulrik Ringborg som berättar att frågan diskuterades ingående vid en konferens som arrangerades av European Academy of Cancer Sciences tillsammans med The Pontifical Academy of Sciences i Vatikanen 2018.
– En ny Vatikankonferens ska i början av 2023 arrangeras av dessa båda akademier mot bakgrunden av att ojämlikheter i vad gäller cancersjukvård och prevention kan härledas till ojämlikheter i forskning. I slutänden kokar det ner till de stora infrastrukturstöd som krävs för att man ska kunna utveckla och använda forskningsresultat för att individualisera behandling.

CCK
Även på hemmaplan har det hänt en hel del under det gångna året.
– Forskargrupper har flyttat till laboratorier i BioClinicum på Nya Karolinska sjukhuset. Detta möjliggör nya satsningar i CCK och den experimentella cancerforskningen i sjukhuset har ökade möjligheter, vilket är mycket positivt.
Ingemar Ernberg, som leder PCM-programmet på Karolinska Institutet, har flyttat in sin administration i CCK-byggnaden.
– CCK stödjer förutom forskning om cancerläkemedel, som PCM-programmet arbetar med, immunonkologi med ett laboratorium för framställning av celler för cellterapi mot cancer. Även radioterapin utvecklas mot individuell behandling. Den akademiska radiofysiken, som organisatoriskt sorterar under Stockholms universitet, har nu sin placering i CCK-byggnaden och utgör en betydelsefull verksamhet för utveckling av individualiserad, och därmed mer effektiv, strålterapi.
Avgörande för en framgångsrik PCM-forskning är ett starkt infrastrukturstöd. CCK arbetar för att utveckla detta komplementärt till det stöd som finns inom Karolinska Comprehensive Cancer Center. Exempel är den biologiska information som behövs från patientens tumör före, under och efter behandling. En infrastruktur etableras för närvarande med finnålsaspiration av tumörceller för avancerade analyser i samband med behandling i kliniska prövningar. Det gör det möjligt att tidigt justera behandlingen om den inte är tillräckligt effektiv, så kallad adaptiv behandling. Man kan också bättre identifiera hur resistens mot behandling utvecklas och hur den skall undvikas.
Forskningen för utveckling av PCM alstrar stora mängder både biologiska och kliniska data.
– CCK-stiftelsen investerar för närvarande i en stark IT-struktur, så att PCM-programmet kan medverka i utvecklingen av så kallad data science. Denna strategi har idag ett stort internationellt intresse och fordrar nya former av samverkan mellan cancercentra.

CancerCentrum Karolinska, CCK

CancerCentrum Karolinska, CCK, är en stiftelse som uppfört en byggnad för experimentell/translationell cancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset. PCM-forskningen ställer stora krav på infrastruktur. Nätverk med basala och kliniska forskare både nationellt och internationellt fordras för utveckling av translationell forskning, som innebär att nya forskningsrön för bättre diagnostik och behandlingsmetoder snabbare kan nå patienter.

CancerCentrum Karolinska
Nya Karolinska Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)