Tack för ditt stöd

Fokus på patientnytta

Publicerad 20 september 2022
Foto: Gustav Anestam
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande, Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Harriet Wallberg, ordförande Cancerföreningen i Stockholm. Foto: Gustav Anestam

Varmt tack för att du följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!

På senare år har precisionsmedicinen öppnat för fler möjligheter att individanpassa cancerbehandlingar. För att nå ytterligare framsteg och kunna erbjuda ännu effektivare behandlingar krävs dock mer forskning och därmed mer forskningsmedel.
Radiumhemmets Forskningsfonders stöd fokuserar på den kliniska patientnära cancerforskningen, som sker i nära anslutning till sjukvården och inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Med hjälp av bidrag från allmänheten kunde Radiumhemmets Forskningsfonder under 2021 dela ut sammanlagt 82 miljoner till ett brett urval av forskningsprojekt.
Genom vårt forskningsstöd vill vi bidra till tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsmetoder som botar cancer eller förbättrar livskvaliteten för de som måste leva med cancer. Som ett led i detta tog fonderna initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utveckla precisionsmedicin som forskningsområde redan i ett tidigt skede, när möjligheterna till individualiserad prognos och cancerbehandling ännu var i sin linda.
I följande artiklar kan du läsa om några av de totalt 184 forskare som målmedvetet och med stor nyfikenhet driver cancerforskningen framåt med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Harriet Wallberg, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)