Presentation
Målinriktade behandlingar

Med patientbehovet som drivkraft

Publicerad 20 september 2022
Foto: Foto höger: Gonzalo Irigoyen
Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden. Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden. Foto (Åsa): Gonzalo Irigoyen
Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden. Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden. Foto (Åsa): Gonzalo Irigoyen

Nya i Norden, men inte i branschen. Biotechföretaget Seagen (initialt Seattle Genetics) grundades för tjugofyra år sedan, och nu liksom då är fokusområdet cancer och utveckling av målstyrda behandlingar för att göra en meningsfull skillnad hos patienter med stort medicinskt behov.

Seagen är ett forskningsdrivet företag – åttio procent av företagets vinst återinvesteras i forskning och utveckling, en investering som ökade med 15 procent mellan åren 2019 och 2020. Seagen befinner sig i en fas där man nu expanderar globalt, inklusive i Norden.
– Seagen är den succé många drömmer om inom biotech, och det är spännande att vi nu bygger upp en ny organisation i Norden, säger Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden.
De senaste 24 åren har Seagen utvecklat fyra nya behandlingar mot cancer som lanserats globalt.
– Vi har valt att lägga fokus där behovet är som störst, behandlingsalternativen begränsade eller kanske till och med icke-existerande.

Målstyr mot cancerceller
Seagen utvecklar innovativa målinriktade mediciner för patienter med cancer och är ledande inom så kallade antikroppskonjugat (ADC). Teknologin innebär att man med en specifik linker sammankopplar en antikropp med ett cytotoxiskt agens. Antikroppen binder till ett specifikt antigen på tumörcellers yta och på så vis målstyrs läkemedlet till cancercellerna. Antikroppen har också förmågan att stimulera kroppens egna immunförsvar till att angripa cancern.
Olika cancertyper drivs av olika signalvägar och därför blir olika antigen relevanta beroende på typ av cancer. Den målinriktade antikroppen i konjugaten varierar därför beroende på vilken cancertyp det är fråga om, och Seagens forskningsprogram inriktar sig både på solida tumörer och även hematologiska cancrar.

Utökar antal studier i Sverige
– Verksamheten drivs med entreprenörsanda och med stort vetenskapligt fokus. Av de totalt 3500 anställda runt om i världen, jobbar hälften inom forskning och utveckling. I Sverige bedrivs redan studier tillsammans med sjukvården och vi planerar nu att accelerera våra kliniska prövningsprogram och utöka antalet studier i Sverige, förklarar Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden.
Seagen eftersträvar betydelsefulla samarbeten. Det handlar om precisionsmedicin, vilket får till följd att patientgrupperna är förhållandevis små och studierna avancerade, betonar hon, och lägger till att det är tillsammans med hälso- och sjukvård som vi kan se till att patienter i Sverige får tillgång till dessa innovationer så fort som möjligt.
Vidareutveckling av ADC-teknologier pågår och Seagen har även en teknologi under utveckling kallad SEA (sugar engineered antibodies), en plattform där man genererar antikroppar med förstärkt förmåga att stimulera patientens egna immunförsvar till att angripa cancern.

Gör skillnad för människor
Såväl Åsa Mellbring som Mads Tang Dalsgaard återkommer till företagets samhällsansvar och fokus på att göra en meningsfull skillnad for människor som på olika sätt drabbats av cancer.
– Vi kommer alltid att vara en förhållandevis liten organisation. Vi är syftesdrivna och fokuserar på forskning, utbildning och samarbeten som är värdefulla för de som berörs, säger Mads Tang Dalsgaard. På Seagen utesluter vi inte små länder, som exempelvis Sverige, från våra forskningsprogram utan anser att länder med förhållandevis små patientunderlag också ska få möjligheten att delta i studier, vad gäller studieprogram både i tidig respektive sen fas. Vi vill lyfta sådant som särskiljer Sverige, såsom en lång tradition av register, och även det fokus som nu läggs på implementering av precisionsmedicin. Det är viktigt att vi kan generera data av hög kvalitet och även visa på utfall av behandlingar i klinisk praxis, så kallad real-world data och hälsoekonomiska data, eftersom det visar på och innebär att resurser används på bästa möjliga sätt.

Seagen

Seagen är ett globalt bioteknikföretag, vars vision är att göra en meningsfull skillnad för människor med cancer genom utveckling av innovativa målinriktade behandlingar. Seagen är ledande inom ADC. Huvudkontoret ligger i Seattle, Washington. Seagen har 11 kontor runt om i världen, och kliniska studier pågående i 18 länder, inklusive Sverige.

www.seagensverige.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)