Presentation
Bayer

Specialiserade produkter och ökad digitalisering

Publicerad 20 september 2022
Foto: Johan Marklund
Karin Eidolf, Sverigechef för Bayers läkemedelsdivision och Martin Stagmo, medicinsk chef för Bayer Sverige. Foto: Johan Marklund
Karin Eidolf, Sverigechef för Bayers läkemedelsdivision och Martin Stagmo, medicinsk chef för Bayer Sverige. Foto: Johan Marklund

Bayer har en lång tradition av att utveckla onkologiska läkemedel och den övergripande strategin är att, via en djupt rotad samverkanskultur, utveckla innovativa cancerläkemedel där vissa inte enbart hanterar symtom utan även adresserar grundorsaken till sjukdomen.

– Vi bedriver onkologisk läkemedelsutveckling, dels via läkemedelskandidater som vi utvecklar via grundforskning i egen regi, dels vidareutveckling av förvärvade innovativa läkemedelskandidater. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att optimera användningsområdena för våra befintliga läkemedel. Vi tillämpar en diversifierad strategi som kombinerar egen läkemedelsutveckling, uppköp och nära samverkan med externa nyckelaktörer, säger Karin Eidolf, Sverigechef för Bayers läkemedelsdivision.

Strategiska teknikplattformar
Bayers strategi för att ta fram nya läkemedelskandidater bygger idag på lovande teknikplattformar inom fyra strategiska områden: stamcellsbehandling, genterapi, cellterapi och genmodifiering. Inom dessa fyra plattformar har Bayer en stark portfölj med flera kandidater från preklinisk forskning till fas 2-studier.
– Vi har gjort ett flertal uppköp och inlett samarbeten för att kunna bli en av de främsta aktörerna inom detta område. Vi har ett partnerskap med bland andra Atara Biotherapeutics, vars EBV T-cells plattform har en stark pipeline, säger Karin Eidolf.
– Nära samverkan med såväl den högspecialiserade vården som forskningsinstitutioner är centralt för oss. I framtiden kommer såväl vår kliniska forskning som behandling kräva nära samarbete med till exempel de precisionsmedicinska centra som byggs upp kring flertalet universitetssjukhus. Vi har dessutom i Norden ett eget R&D center i Oslo där vi bedriver forskning och utveckling rörande målriktad radiofarmaka, säger Martin Stagmo, medicinsk chef för Bayer Sverige.

Agil och flexibel organisation
Sommaren 2022 implementerade Bayer en ”go to market model” i syfte att etablera en mer flexibel och agil organisation. Det yttersta målet med förändringen är att säkerställa att rätt patienter snabbare får tillgång till nya, innovativa och effektiva behandlingar samt att Sverige förblir ett intressant land för klinisk onkologisk FoU.
– Vi står nu inför mer specialiserade behandlingsmöjligheter, en ökad digitalisering och användning av avancerade teknologier, därför har vi implementerat en flexiblare organisation, säger Martin Stagmo.

Klicka här för att läsa mer om vår cancerforskning

Bayer

Bayer är ett globalt life science-företag med verksamhet i 77 länder. Affärsområdet Pharmaceuticals fokuserar på receptbelagda produkter och på specialläkemedel inom områdena onkologi, hematologi, kardiovaskulär sjukdom och oftalmologi.

bayer.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)