Precisionsmedicin

Vi vill ge fler cancerpatienter en skräddarsydd behandling

Publicerad 20 september 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Gustav Anestam
Forskargruppen har redan designat ett bibliotek med ett 30-tal relevanta läkemedel och läkemedelskombinationer som nu kan testas på de levande cellerna. Foto: Gustav Anestam

– Precisionsmedicin kräver ett systematiskt angreppsätt där flera olika forskare och kliniker knyts samman för att arbeta mångfasetterat med den aktuella sjukdomen, säger Päivi Östling, docent och forskningsledare på Science for Life Laboratory i Stockholm.

Päivi Östlings forskning handlar om att utveckla nya diagnostiska metoder för individanpassad utredning och behandling av cancer. Samarbetet med forskare från andra discipliner finns med redan från start och frågeställningen och tillämpningen kan variera beroende på cancerform.
Ett aktuellt projekt som är sprunget ur detta tankesätt är inriktat på avancerad urinblåsecancer där hon tillsammans med Anders Ullén, professor och överläkare vid Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset, utvecklat ett projekt med inriktning på molekylärprofilering, vävnadsinfärgning och läkemedelstestning.

Päivi Östling, docent och forskningsledare på SciLifeLab. Foto: Gustav Anestam

Precisionsmedicin
Historiskt sett har urinblåsecancer främst behandlats med kemoterapi, men forskningsframsteg har lett fram till immunhämmare och nya målinriktade behandlingar.
– Vårt mål är att utveckla metoder som kan vägleda onkologerna i arbetet med att välja rätt behandling för rätt patient. Det handlar i grunden om klassisk precisionsmedicin, men förutom genomik bygger våra data även på vävnadskartor och läkemedelstestning.
I första steget kartlägger forskarna utifrån tumörvävnad vilka immuncellstyper som finns i tumören och hur mikromiljön ser ut hos varje enskild patient.
– Det första steget i denna kartläggning är snart klart och det nya projektet bygger vidare på att odla tumörceller från färsk tumörvävnad för att kunna testa hur cellerna reagerar på olika läkemedel, berättar Päivi Östling.

”Vårt mål är att utveckla metoder som kan vägleda onkologerna i arbetet med att välja rätt behandling för rätt patient.”

Läkemedelsbibliotek
Forskargruppen har redan designat ett bibliotek med ett 30-tal relevanta läkemedel och läkemedelskombinationer som nu kan testas på de levande cellerna.
– Med hjälp av robotik kan dessa tester göras mycket effektivt och systematiskt. Själva mätningen sker genom fotografering av hur cellen reagerar och bilderna analyseras sedan med hjälp av AI. I just detta projekt ska vi använda läkemedelstestning vid diagnosstadiet av patienter som konstateras ha avancerad sjukdom. Vi hoppas att på så vis generera systematisk individuell data som kan ligga till grund för behandlingsval vid ett eventuellt återfall i sjukdomen.
Forskargruppen har redan använt angreppssättet på bland annat äggstockscancer och akut myeloisk leukemi (AML).
– Detta är inget som påverkar behandling idag men på sikt hoppas vi få in våra tester i kliniken. Längst har vi hunnit i AML, där vi i dagsläget kartlagt tumörmaterial från 200 patienter och kan testa 528 läkemedel per patient.

Skräddarsydd behandling
Kunskaperna som genererats i teamets forskning på AML och äggstockscancer kan nu tillämpas i kommande projekt, både egna och andras.
– Min förhoppning är att fler forskare ansluter och applicerar våra metoder på sina expertisområden. Vi har inte möjlighet att analysera alla tumörformer, men vi kan lära upp andra forskare och sprida modellen. Drömmen är att vi med nya, systembiologiska verktyg som är kopplade till läkemedelskänslighet ska bidra till att fler cancerpatienter får en skräddarsydd behandling för sin sjukdom.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)