Foto: Mia Orling, Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset / Skanska

Hallå där Patrik Rossi

Tema Cancer

Hallå där Patrik Rossi

Hallå där Patrik Rossi, chef för Tema Cancer. Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet...

Hallå där Patrik Rossi

Foto: Håkan Flank

Forskar för att rädda liv

Matstrupe och magsäck

Forskar för att rädda liv

– Jag vill rädda liv. Att forska med det patientperspektivet är för mig mycket viktigt,...

Forskar för att rädda liv

Foto: Håkan Flank

Hallå där Eva Hellström Lindberg

Blodcancer

Hallå där Eva Hellström Lindberg

MDS är ett enormt spännande sjukdomsområde där det fortfarande finns många frågor kvar att lösa.

Hallå där Eva Hellström Lindberg

Foto: Håkan Flank

Cancerforskning – de små stegens revolution

Prostatacancer

Cancerforskning – de små stegens revolution

Cancerforskning är verkligen de små stegens revolution; ett preparat bromsar lite, ett annat något mer och ett tredje ytterligare en bit.

Cancerforskning – de små stegens revolution

Foto: Håkan Flank

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Radiumhemmets Forskningsfonder

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Kansliet svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet.

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

Prostatabroschyren

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostata­cancer – Råd, rön,...

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

Foto: Håkan Flank

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

30 år i fondernas tjänst

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

1971 när Bertil Hamberger började som kirurg var datortomografi knappt påtänkt, och titthålskirurgi, magnetkamera och modern molekylärbiologi ännu i sin linda.

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

Foto: Karin Alfredsson

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Palliativ vård

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Får patienter med svår cancersjukdom tillgång till palliativ vård även om de har en demens- eller psykosdiagnos?

Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder

Foto: Håkan Flank

Livsviktig patientnära cancerforskning

Tack för ditt stöd

Livsviktig patientnära cancerforskning

Tack för alla gåvor som kommer in till Radiumhemmets Forskningsfonder. Varje bidrag utgör en viktigt del i vårt stöd till livsviktig forskning i kampen mot cancer.

Livsviktig patientnära cancerforskning

Foto: Håkan Flank

Så ska vi slå ut de sista cancercellerna

Leukemi

Så ska vi slå ut de sista cancercellerna

Vi vill ge patienterna ett bra liv under terapin.

Så ska vi slå ut de sista cancercellerna