Strålbehandling

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Eva Onjukka, sjukhusfysiker vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Håkan Flank

– Jag ser det som ett privilegium att få bidra till behandlingen och erbjuda hopp till människor som går igenom den kanske allra tuffaste tiden i sitt liv, säger Eva Onjukka, sjukhusfysiker vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Strålbehandling är en vanlig behandling vid många olika former av cancer. Terapin kan användas för att ta bort en cancertumör, bromsa sjukdom eller lindra symtom. Det gör inte ont att få strålbehandling men den kan ge biverkningar. Eva Onjukkas forskning är inriktad på radiobiologisk modellering, ett område med fokus på effekterna av strålbehandling och hur biologi och fysik samverkar när kroppen utsätts för strålning.
– Även om det idag finns goda tekniska förutsättningar för att ge skräddarsydd behandling utifrån varje patients anatomi finns det ändå risk för biverkningar. Men risken minskar i takt med att vi får mer kunskap om samverkan mellan biologi och fysik, säger Eva Onjukka.

”Målet är att alla cancer­överlevare ska ha ett långt liv med god livskvalitet.”

Registerstudier
En studie är inriktad på huvud- och hals­cancerpatienter som fått strålbehandling.
– Strålterapin inom detta område är mycket effektiv och det finns flera modaliteter att välja mellan för att hitta den bästa behandlingen för varje patient. Men uppgiften är inte helt lätt eftersom varje patient i praktiken får en unik behandling. Även om dosen till tumören är densamma skiljer den sig åt i tumörens omgivning, vad gäller riskorgan och normala vävnader, vilket gör att även stråldosens fördelning skiljer sig åt från patient till patient.
Risken för biverkningar beror på vilka friska celler som dör och hur dessa celler hänger ihop med varandra i vävnaden. Resultatet kan också vara avhängigt av en eventuell reaktion från immunförsvaret och andra komplexa processer.
– Det finns många olika faktorer som spelar in för utfallet av en strålbehandling, vilket gör orsakssambanden svåra att reda ut. Hos oss har onkologerna själva tagit ansvar för detta och samlat in utfallsdata i ett register som nu innehåller över 1700 patienter som strålats för huvud- och halscancer. Registret ger oss en ganska unik möjlighet att förstå dessa samband och hitta den dosfördelning som innebär lägst biverkningsrisk för varje patient.

God livskvalitet
Idag är det många patienter som lever länge efter att ha fått strålbehandling för sin cancer. Terapin är effektiv men det handlar inte bara om att patienterna ska överleva, de ska även ha möjlighet att leva ett liv som inte kantas av allvarliga biverkningar.
– Målet är att alla canceröverlevare ska ha ett långt liv med god livskvalitet, fastslår Eva Onjukka.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)