Tack för ditt stöd

Stabilt stöd i oroliga tider

Publicerad 24 maj 2021
Foto: Håkan Flank
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm. Foto: Håkan Flank

Varmt tack för att du följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!

Året 2020 har präglats av covidpandemin. Den har berört och påverkat oss alla, så även Radiumhemmets Forskningsfonder. Trots detta behålls en stabil utdelningsnivå och 2020 ges närmare 60 miljoner kronor i stöd till klinisk patientnära cancerforskning.
Att cancerforskningen är klinisk patientnära innebär att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att resultaten inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Förutom att ge omfattande anslag till forskningsprojekt inriktade på specifika cancerdiagnoser, framtagande av förbättrad diagnostik och behandling samt för att nå ökad kunskap om tumörers egenskaper, har under året nya initiativ tagits för att stödja den kliniska patientnära cancerforskningen i Stockholmsregionen på både lång och kort sikt.
I samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har initiativ tagits till fyra nya professurer. Radiumhemmets Forskningsfonder har även utlyst finansiering av forskningsmånader för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet.
Målet är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsmetoder som botar cancer eller förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva med cancer.
I följande artiklar kan du läsa om några av de totalt 189 forskare som med målmedvetenhet och stor nyfikenhet driver den forskning framåt som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer.

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Olle Stenman, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)