Radiologi

Radiotracer spårar oupptäckta tumörer

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Renske Altena, specialistläkare vid KS och forskare vid KI. Foto: Håkan Flank

– Mycket pengar läggs på läkemedel som inte alltid fungerar och då ger onödigt stora biverkningar. Jag hoppas att min forskning ska bidra till bättre och mer precisa cancerbehandlingar, säger Renske Altena, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid KI.

Målinriktade behandlingar är numera en hörnsten inom onkologin. En förutsättning för att terapin ska fungera är att målet, receptorn, som en läkemedelsbehandling riktas mot återfinns i tumören eller dess omgivning. I ett aktuellt projekt ska Renske Altena och hennes forskargrupp använda sig av modern bilddiagnostik för att visualisera om en viss receptor finns i tumörer hos kvinnor med HER2-positiv bröstcancer.
– Våra radiotracers är målsökande molekyler som till exempel läkemedlet atezolizumab, en antikropp riktad mot receptorn PD-L1, som aktiverar T-celler och därigenom stimulerar kroppens eget immunsvar. Skillnaden är att våra radiotracers inte har någon behandlande funktion. De används enbart för att kontrollera om läkemedlet kommer fram till målet där det ska ha sin effekt.

”Vi hoppas att våra radio­tracers ska bidra till att kvinnor med HER2-positiv bröstcancer ska få en mer precis behandling.”

Nytt spårämne
Historiskt sett har patologiska undersökningar använts för ändamålet, men ett tumörsnitt är inte representativt för hela tumörbördan. Vävnadsprover kräver dessutom upprepade punktioner av patientens tumör.
– Vi använder istället en målsökande molekyl som utrustas med ett radioaktivt ämne vars strålning går att mäta med en PET-kamera. Molekylen sprutas in i kroppen och söker sig sedan till cancertumörer som uttrycker PD-L1, vilket ger oss en konkret bild av var i kroppen spårämnet har landat. Förutom att visa om receptorn finns i kroppen, vilket innebär att patienten troligtvis skulle ha nytta av det aktuella läkemedlet, kommer vi även att kunna se om det finns tumörer på fler ställen än de vi redan kände till. Metoden används redan inom andra områden; det nya i det här projektet är själva spårämnet.

Precisare behandling
Renske Altenas forskningsprojekt är inriktat på bröstcancer, men om det faller väl ut kan resultaten komma att appliceras på många andra tumörsjukdomar och målinriktade behandlingar.
– Vi kommer aldrig att klara oss utan vävnadsprover, men vi hoppas att våra radiotracers ska bidra till att kvinnor med HER2-positiv bröstcancer ska få en mer precis behandling utan upprepade punktioner och onödiga biverkningar, fastslår Renske Altena.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)