Presentation

2021-05-24

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Bred portfölj av godkända läkemedel inom onkologi och hematologi

2021-05-24

Vill utveckla kliniskt verktyg för barn med akut leukemi

Nytt verktyg för sjukdomsövervakning och toxicitetsförutsägelse vid akut leukemi hos barn.

2021-05-24

Innovation revolutionerar framtidens cancerbehandling

I över 30 år har Gilead Sciences legat i framkant när det gäller banbrytande läkemedel mot en rad svåra och livshotande sjukdomar.

2021-05-24

Forskning som kan leda till mildare behandling

Mål att minska riskerna för biverkningar av behandling.

2021-05-24

Samverkan för bättre behandlingsmöjligheter

Innovativa cancerläkemedel med potential att både förlänga patienternas liv och stärka deras livskvalitet.

2021-05-24

Tre vägar att bryta behandlingsresistens

Utvecklar framtidens målsökande läkemedel mot inflammation och cancer.

2021-05-24

Vi måste tala med en röst för att effektivt bekämpa cancer

Gränsöverskridande samverkan i kampen mot cancer.

2021-05-24

Snabb utveckling mot individanpassad cancervård

Individanpassad och optimerad cancerdiagnostik och behandling i rutinsjukvården.

2020-05-27

Kliniknära cancerforskning mot samma mål

Mål att förlänga överlevnad, öka livskvalitet och optimera behandlingen.

2020-05-27

Cellterapi revolutionerar cancerbehandling

Vi ligger i framkant för forskning och utveckling inom cellbaserad cancerbehandling.