Presentation

2022-09-20

Specialiserade produkter och ökad digitalisering

Vår övergripande strategi är att utveckla innovativa cancerläkemedel som inte enbart hanterar symtom utan även adresserar grundorsaken.

2022-09-20

Från strålande idé till klinik på bara några år

Strålning är en central cancerbehandling som behöver prioriteras.

2022-09-20

Det börjar och slutar med patienten

Vi sätter alltid människan i centrum och ambitionen är att vara här för patienterna.

2022-09-20

Fertilitet och sexualitet hos unga efter cancer

Vi undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer.

2022-09-20

Forskning med sikte på att slå ut varenda cancercell

De båda KI-professorerna Klas Wiman och Galina Selivanova har cancergenen p53 som gemensam utgångspunkt i sin forskning. Även det övergripande målet är detsamma, att med hjälp av molekyler som aktiverar proteinet slå ut alla cancerceller och därmed förhindra återfall i sjukdomen.

2022-09-20

Blodcancer och solida tumörer i fokus på Janssen

Ett av Sveriges ledande läkemedelsföretag

2022-09-20

Forskning med patienten som drivkraft

Sikte på att finna biomarkörer som kan förutsäga diagnos och behandling av lungcancer

2022-09-20

Med patientbehovet som drivkraft

Gör en meningsfull skillnad hos patienter med stort medicinskt behov.

2022-09-20

Hand i hand mot individualiserad behandling av cancer

Siktet inställt på att fortsätta bidra med infrastrukturstöd till forskning för utveckling av individualiserad behandling.

2021-05-24

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Bred portfölj av godkända läkemedel inom onkologi och hematologi