Presentation
Bristol Myers Squibb

Patienten i fokus på innovativt biopharmaföretag

Publicerad 24 maj 2021
Karin Andersson, medicinskt ansvarig inom hematologi i Sverige, Adrian Levitsky, sjukdomsområdesspecialist inom onkologi och Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinskt ansvarig inom onkologi i Sverige. Foto: Johan Marklund
Karin Andersson, medicinskt ansvarig inom hematologi i Sverige, Adrian Levitsky, sjukdomsområdesspecialist inom onkologi och Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinskt ansvarig inom onkologi i Sverige. Foto: Johan Marklund

Bristol Myers Squibb erbjuder idag en mycket bred portfölj av godkända läkemedel inom onkologi och hematologi, sedan förvärvet av Celgene 2019. Människan i fokus, forskning och utveckling i den absoluta framkanten och nära samarbete med sjukvården är framgångsreceptet.

Bristol Myers Squibb arbetar över ett brett forskningsfält inom tumörsjukdomar. Företaget har länge varit en ledande aktör inom immunonkologi, där man idag har flera godkända behandlingar för olika typer av cancer. Utveckling av kombinationsbehandlingar, cellterapi och biomarkörer är viktiga delar av forskningen. Nu utökas verksamheten inom hematologi.
– Celgene har utvecklat banbrytande läkemedel inom hematologi, bland annat mot multipelt myelom, och kompletterar vår verksamhet väldigt väl. Det är dessutom roligt att Bristol Myers Squibb nu är tillbaka inom hematologin, där vi under senare år inte har varit så aktiva. Vi ser att det i vår pipeline nu kommer flera nya produkter mot olika hematologiska sjukdomar, säger Karin Andersson, medicinskt ansvarig inom hematologi i Sverige.

Helhetsperspektiv
Bristol Myers Squibbs mission är inte bara forskning och utveckling av innovativa onkologiska läkemedel. Lika viktigt är helhetsperspektivet, alltid med patienten i centrum.
– Vi tar vårt uppdrag på stort allvar. Det handlar inte bara om produkter i frontlinjen, utan om vad mer vi kan göra för patienter och deras närstående, och hur vi kan vara en positiv kraft genom hela vårdkedjan. En viktig del av detta är vår nära samverkan med sjukvården, inte minst genom kliniska prövningar. Vi arbetar målmedvetet för att säkerställa att vi når ut till en bred population och inte bara patienter på de stora universitetssjukhusen. Att ge fler patienter möjlighet att delta i kliniska studier är något jag verkligen brinner för, berättar Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden.
Ett led i detta är BMS Study­Connect, en sajt där patienter, anhöriga och läkare kan söka pågående kliniska prövningar, såväl Bristol Myers Squibbs egna som andra läkemedelsbolags.
– Men helst skulle jag vilja se en sammanhållen, nationell sida för alla kliniska studier, för att verkligen förenkla för både allmänheten och sjukvården att navigera rätt, säger Eva.

Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden.
Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden.

Samverkan
En annan aspekt av att sätta patienten i centrum är Bristol Myers Squibbs fokus på samverkan med olika aktörer inom akademi, industri, sjukvård och patientorganisationer. Till stor del tack vare innovativa läkemedel som har blivit tillgängliga de senaste åren håller många cancersjukdomar på att förvandlas till kroniska tillstånd, där patienten kan förväntas leva länge med sin sjukdom. Det innebär samtidigt att de även kan få leva länge med eventuella biverkningar av behandlingen.
– Som företag har vi ett stort ansvar att samarbeta med sjukvården för att få djupgående kunskap om långsiktiga sidoeffekter av olika behandlingar och tackla dessa i samverkan med sjukvården. Därför satsar vi mycket på utbildningsinsatser för sjukvårdspersonal och står i nära dialog med dem som arbetar kliniskt med patienterna, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinskt ansvarig inom onkologi i Sverige.

Bästa kompetensen
För att ständigt ligga i framkant måste Bristol Myers Squibb locka den bästa kompetensen. CLIMB (Cultivating Leadership & Innovation for Millennials & Beyond) är till exempel ett initiativ för att locka unga talanger att vilja arbeta inom läkemedelsindustrin. Adrian Levitsky är disputerad forskare inom reumatologi och lungcancer från Karolinska institutet och arbetar idag som sjukdomsområdesspecialist inom onkologi på Bristol Myers Squibb.
– Det är otroligt spännande att få arbeta med innovativa läkemedel, som verkligen kan förändra patienters liv. Många tror att det är svårt att ta klivet till industrin, men tvärtom har jag känt mig enormt välkommen och fann mig snabbt till rätta. Jag vet att jag här på Bristol Myers Squibb verkligen kan utvecklas och göra nytta, säger Adrian.

Bristol Mayers Squibb

Bristol Myers Squibb är ett ledande, globalt biopharmaföretag, som utvecklar innovativa behandlingar inom bland annat onkologi, hema­tologi, kardiovaskulära sjukdomar och immunologi. Bristol Myers Squibb har det största immunonkologiska programmet i världen och ett starkt fokus på att identifiera biomarkörer för individualiserad cancerbehandling. 2019 förvärvade Bristol Myers Squibb biopharmaföretaget Celgene och breddade därmed sin portfölj av innovativa läkemedel inom framför allt hematologi.

bms.com/se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)