Etikettarkiv: Strålbehandling

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Eva Onjukka, sjukhusfysiker vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Håkan Flank

– Jag ser det som ett privilegium att få bidra till behandlingen och erbjuda hopp till människor som går igenom den kanske allra tuffaste tiden i sitt liv, säger Eva Onjukka, sjukhusfysiker vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Strålbehandling är en vanlig behandling vid många olika former av cancer. Terapin kan användas för att ta bort en cancertumör, bromsa sjukdom eller lindra symtom. Det gör inte ont att få strålbehandling men den kan ge biverkningar. Eva Onjukkas forskning är inriktad på radiobiologisk modellering, ett område med fokus på effekterna av strålbehandling och hur biologi och fysik samverkar när kroppen utsätts för strålning.
– Även om det idag finns goda tekniska förutsättningar för att ge skräddarsydd behandling utifrån varje patients anatomi finns det ändå risk för biverkningar. Men risken minskar i takt med att vi får mer kunskap om samverkan mellan biologi och fysik, säger Eva Onjukka.

”Målet är att alla cancer­överlevare ska ha ett långt liv med god livskvalitet.”

Registerstudier
En studie är inriktad på huvud- och hals­cancerpatienter som fått strålbehandling.
– Strålterapin inom detta område är mycket effektiv och det finns flera modaliteter att välja mellan för att hitta den bästa behandlingen för varje patient. Men uppgiften är inte helt lätt eftersom varje patient i praktiken får en unik behandling. Även om dosen till tumören är densamma skiljer den sig åt i tumörens omgivning, vad gäller riskorgan och normala vävnader, vilket gör att även stråldosens fördelning skiljer sig åt från patient till patient.
Risken för biverkningar beror på vilka friska celler som dör och hur dessa celler hänger ihop med varandra i vävnaden. Resultatet kan också vara avhängigt av en eventuell reaktion från immunförsvaret och andra komplexa processer.
– Det finns många olika faktorer som spelar in för utfallet av en strålbehandling, vilket gör orsakssambanden svåra att reda ut. Hos oss har onkologerna själva tagit ansvar för detta och samlat in utfallsdata i ett register som nu innehåller över 1700 patienter som strålats för huvud- och halscancer. Registret ger oss en ganska unik möjlighet att förstå dessa samband och hitta den dosfördelning som innebär lägst biverkningsrisk för varje patient.

God livskvalitet
Idag är det många patienter som lever länge efter att ha fått strålbehandling för sin cancer. Terapin är effektiv men det handlar inte bara om att patienterna ska överleva, de ska även ha möjlighet att leva ett liv som inte kantas av allvarliga biverkningar.
– Målet är att alla canceröverlevare ska ha ett långt liv med god livskvalitet, fastslår Eva Onjukka.

Gold Anchor förbättrar strålbehandling mot alla tumörer

Cancerläkaren docent Ingemar Näslund, vid Karolinska Universitetssjukhuset, har uppfunnit och utvecklat positionsmarkören Gold Anchor som bidrar till en träffsäker strålbehandling.

Produkten minskar biverkningar vid insättning och vid strålbehandling genom sin patenterade design och sitt materialval. Cirka 10.000 män i Sverige har fått dessa markörer insatta i prostata vid fjorton av landets sjutton strålbehandlingskliniker. Gold Anchor har även etablerats internationellt med försäljning i över 30 länder.

Markören kan placeras i alla tumörområden i kroppen genom den tunna nålen som har samma diameter som en bedövningsnål. Efter insättning i tumören kan bildtagning med datortomografi och magnetkamera utföras samma dag vilket är fördelaktigt för både patient och sjukvård.

Gold Anchor används med fördel i alla organ vid SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy, som används flitigt världen över. Metoden uppfanns av kollegorna Ingmar Lax, Henric Blomgren och Ingemar Näslund vid Karolinska redan år 1991.

Läs mer på: www.GoldAnchorMarker.com

Innovativ strålbehandlingsteknologi kan bli en ny standardC-RAD utvecklar innovativa lösningar för avancerad strålbehandling, bland annat inom patientpositionering och tumörlokalisering. Bolaget har sitt ursprung på Karolinska och befinner sig just nu i en mycket expansiv och händelserik fas.

Tim Thurn, vd på C-RAD.
Tim Thurn, vd på C-RAD.
Intresset för C-RAD:s banbrytande strålbehandlingsteknologi är stort från cancerkliniker runtom i världen, intresset har ökat signifikant de senaste två åren. Företaget startades 2004 som en spinoff från Karolinska, men först 2011 var de första produkterna och organisationen redo för en global lansering.
– De senaste två åren har vår utveckling verkligen tagit fart, med en omsättningsökning på 60 procent under 2017. Vi har investerat mycket i att bygga upp en stark försäljningsorganisation på samtliga nyckelmarknader, och den består idag av 55 medarbetare som tillsammans representerar 14 nationaliteter, säger Tim Thurn, vd på C-RAD.

Förbättrad diagnostisering och behandling
Ett utvecklingsområde för C-RAD är för närvarande att inkludera Big Data, biometri och andra tekniker i sin innovativa teknikplattform. Det innebär att C-RAD fram­över kommer att lansera flera innovativa produkter som baseras på företagets kraftfulla tekniska plattform. Vår förhoppning är att fortsätta samarbetet med NKS och Södersjukhuset även i kommande produktutveckling.
– Vi är ett high tech-företag som kan erbjuda ett meningsfullt arbete som kombinerar teknikutveckling i strålbehandlingens absoluta framkant med en möjlighet att göra verklig skillnad för cancerpatienter runtom i världen. Våra produkter bidrar även till förbättrad kvalitet på diagnostisering och behandling. Strålbehandling är en mycket progressiv och teknikdriven sektor. Som medarbetare hos oss blir du också en del av vår spännande globala utvecklingsresa. En snabb internationell expansion ger stora möjligheter till utveckling även på individnivå, säger Tim Thurn.

C-RAD
C-RAD grundades 2004 av forskare från Karolinska Institutet, KTH, kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och personer med stor kunskap inom strålbehandling.
www.c-rad.se