Etikettarkiv: Information

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Verena Vesic, ekonomichef, Mariann Eklund, handläggare och Karin Friman, generalsekreterare. Foto: Håkan Flank
Marija Pusic, insamlare. Foto: Håkan Flank

Radiumhemmets Forskningsfonders kansli svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet. I detta ingår även administrationen och personalansvaret för personal anställda i forskningsprojekt som stöds av fonderna. Under våren 2021 flyttar kansliet in i nya fina lokaler på bottenvåningen i CCK, Cancer­centrum Karolinska. Adressen är Visionsgatan 56. Varmt välkomna att hälsa på oss här!

Vi som arbetar på kansliet

Karin Friman, generalsekreterare
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, handläggare
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder

Sveriges två äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm från 1910 och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond från 1928, samarbetar under namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den kliniska patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholmsområdet. Att forskningen är klinisk patientnära innebär att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att resultaten inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastning på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2020 delade fonderna ut sammanlagt närmare 60 mkr till ett brett antal cancerforskningsprojekt.
Fonderna stödjer just nu 189 forskare med ett eller flera pågående projekt. Dessutom har fonderna tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tagit initiativ till fyra nya professurer. Fonderna finansierar också forskartid både för kliniskt verksamma seniora forskare och doktorander. Fortsatt finansiering ges även till PCM-programmet med anslag från tidigare år. PCM står för Personalised Cancer Medicine och är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.


Styrelser och forskningsnämnder

De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Olle Stenman, f.d. justitieråd, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet och överläkare Karolinska Universitetssjukhuset


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2019

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2019 insjuknade 65 596 personer i cancer, vilket är 2 291 fler än året innan. 35 237 män och 30 719 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer

• Prostatacancer 10 984
• Bröstcancer 8 349
• Hudcancer 8 150 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer)
• Tjocktarmscancer 4 898
• Malignt melanom 4 410
• Lungcancer 4 325

Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Att testamentera kan rädda liv

Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Litet kansli med stort ansvar

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Kansliet ansvarar för fondernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, gåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom de forskningsprojekt som stöds ekonomiskt via fonderna.

Vi som arbetar på kansliet
Maria Dollhopf, generalsekreterare
Marija Pusic, insamlare
Mariann Eklund, handläggare
Verena Vesic, ekonomichef


Radiumhemmets Forskningsfonder
Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Att forskningen är patientnära innebär att resultaten inom en snar framtid förväntas komma patienter till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastningen på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2018 delade fonderna ut sammanlagt 69 miljoner kronor till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. För tillfället stödjer fonderna 175 forskare med ett eller flera pågående projekt. Under 2018 fick även 137 forskare och doktorander möjlighet att via resebidrag delta i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.


Olika sätt att stödja den patientnära cancerforskningen
Bli månadsgivare
De regelbundna gåvorna är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång. Bli månads­givare via autogiro eller via telefonen.

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en närstående med en gåva till cancer­forskningen. Ett vackert minnesblad med ditt val av motiv och hälsning skickas till de närmast anhöriga.

Swish
Stöd cancerforskningen på enklast tänkbara sätt – swisha ditt stöd till 123 90 06 909


Nyckeltal


Styrelser och forskningsnämnder
De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, f v landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet

Vill du veta mer om prostatacancer?

Prostata_omslag_2016_skuggaInformationsbroschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns att beställa kostnadsfritt på vår hemsida. Broschyren om den vanligaste cancer­formen bland män är uppskattad och under 2019 pågår arbetet med en ny, reviderad utgåva.

Klicka här för att beställa broschyren


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2017

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 32 898 män och 28763 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer
• Prostatacancer 10 288
• Bröstcancer 7 824
• Hudcancer 6 786 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 
• Tjocktarmscancer 4 524
• Lungcancer 4 148
• Malignt melanom i huden 3 933
Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag–fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Att testamentera kan rädda liv

info_testamente_FramsidaGenom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.


Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

info_90_Konto_Logo_CMYK

Litet kansli med stort ansvar

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fond­ernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, minnesgåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom projekten.

Vi som arbetar på kansliet
Gun-Britt Einar, kanslichef
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, ekonomiassistent
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Det samlade innehavet av värdepapper ger årligen ett genomsnitt på cirka 58 miljoner kronor i avkastning som delas ut till olika cancerforskningsprojekt. 2017 delade fonderna ut 75 mkr. Fonderna stödjer 169 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 55 personer heltid. Drygt 130 forskare eller doktorander fick också möjlighet att under 2017 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.
PCM-programmet (Personalised Cancer Medicine) som ska underlätta forskning kring individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Institutet, startades hösten 2014 med hjälp av anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Låga administrationskostnader

Att testamentera kan rädda liv
info_testamente_FramsidaGenom att testamentera kontanter, aktier eller din bostadsrätt hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.

Minst var tredje person kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Drygt 65% av dem som får en cancerdiagnos lever tio år eller längre. En gåva via ett testamente gör att vi kan bota ännu fler.

Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Styrelser och forskningsnämnder
Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Ordförande i forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor vid universitetet i Cambridge

Fondernas vetenskapliga sekreterare:
Docent Anders Ullén, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Samlad information kring hand- och fotsyndrom

Lena Honkanen, medicinsk fotvårdare.
Lena Honkanen, medicinsk fotvårdare.
Cytostatikabehandling kan ge biverkningar på händer och fötter. Dessa problem kan lindras helt eller delvis med hjälp av förebyggande åtgärder och medicinsk hand- och fotsjukvård.

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har tillsammans med Radiumhemmet tagit fram ett PM med information, tips och råd vid HFS, hand- och fotsyndrom.
HFS är sällan en livshotande biverkan av cancerterapi men problemen som uppstår kan påverka livskvalitén negativt. Oftast påverkas huden på handflator och fotsulor, behandlingen kan även orsaka nagelbesvär. Sämre sårläkning samt svårigheter att klara vardagliga aktiviteter, som att knäppa knappar och att hålla i saker, är andra vanliga bieffekter.
Förebyggande åtgärder kan minska svårighetsgraden av symtomen. Detta handlar främst om att minska friktion, tryck och värmeexponering till händer och fötter efter behandling.
Mer information finns på www.rahfo.se

Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller om du bara undrar något. Du som ringer eller skriver kan vara anonym. Specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd svarar på frågor om allt som har med cancer att göra.
Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt Cancercentrum (RCC). Du kan också ställa frågor via fondernas hemsida www.rahfo.se

Telefonrådgivning: Måndag – fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se

Stöd livsviktig forskning
Bli månadsgivare
Investera i framtiden och bli månadsgivare på rahfo.se eller ring 020-255 355.

Ge en gåva/gratulationsgåva
På rahfo.se kan du enkelt ge en gåva eller gratulationsgåva med ditt betalkort eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 06 90-9 (CAF) eller 90 08 80-6 (GV).

Ge en minnesgåva
Hedra en avliden med en gåva till cancer­forskningen – lika välkommet som en blomma! Ett vackert minnesblad skickas till den som är närmast anhörig eller till den begravningsbyrå som ombesörjer begravningen. Du väljer själv motiv och din personliga hälsning som du vill ska stå i minnesbladet.

Testamentera
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga – det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Då fonderna är skattebefriade kan vi avyttra värdepapper eller fastigheter utan att betala kapitalvinstskatt.

Bli företagsvän
Vid en gåva över 5 000 kronor får ditt företag:
• Diplom
• Exponering av företagsnamnet på rahfo.se
• Banner att använda på er hemsida

Swisha ditt stöd till 123 90 06 909

Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna

Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel 08-545 425 50, 020-255 355
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

info_90_Konto_Logo_CMYK

Prostatabroschyren i ny, uppdaterad version

Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet (Foto: Håkan Flank) och Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet (Foto: Håkan Flank) och Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter är en skrift som vänder sig till drabbade män och deras anhöriga.

Prostata_omslag_2016_skuggaVarje år upptäcks prostatacancer hos drygt 10 000 män i Sverige, sjukdomen är mannens vanligast förekommande cancerform.
– Med skriften vill vi på ett enkelt sätt informera patienterna och deras anhöriga, men även vårdpersonal och allmänhet, om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp. Här finns avsnitt om olika behandlingsalternativ och om för- och nackdelar, både strikt medicinskt och ur livskvalitetssynvinkel. Vi tar även upp olika möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Det finns ett stort behov av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, berättar författarna Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet samt Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet
Den medicinska utvecklingen på området går snabbt framåt, därför kom i höstas en uppdaterad version som innehåller de senaste framstegen inom forskning och behandling. Broschyren kan beställas kostnadsfritt på www.rahfo.se.

Ett särskilt tack riktas till våra sponsorer:
Bayer Oncology
Janssen Oncology
Sanofi Genzyme
Astellas

Litet kansli med stort ansvar

Kansliet – en effektiv liten enhet. Mariann Eklund, Marija Pusic, Gun-Britt Einar och Verena Vesic.
Kansliet – en effektiv liten enhet. Mariann Eklund, Marija Pusic, Gun-Britt Einar och Verena Vesic.
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fond­ernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, minnesgåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom projekten.

Vi som arbetar på kansliet är:
Gun-Britt Einar, kanslichef
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, ekonomiassistent
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Det samlade innehavet av värdepapper ger årligen ett genomsnitt på cirka 55 miljoner kronor i avkastning som delas ut till olika cancerforskningsprojekt. 2016 delade fonderna ut 59 mkr. Fonderna stödjer 162 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 56 personer heltid. Drygt 130 forskare eller doktorander fick också möjlighet att under 2016 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.

Under 2016 tillsatte fonderna tre 50-procentiga forskartjänster inom området patientnära cancerforskning. Syftet är att ge forskare möjlighet att fördjupa sig och skapa långsiktighet i sin forskning. PCM-programmet har fått ytterligare stöd under året. PCM står för Personalised Cancer Medicine och är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.

Låga administrationskostnader

info_avkastning_graf

Att testamentera kan rädda liv
info_testamente_FramsidaGenom att testamentera kontanter, aktier eller din bostadsrätt hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.

Minst var tredje person kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Drygt 65% av dem som får en cancerdiagnos lever tio år eller längre. En gåva via ett testamente gör att vi kan bota ännu fler.

Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna

Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel 08-545 425 50, 020-255 355
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

info_90_Konto_Logo_CMYK

Stödsamtal och information hos Cancerrådgivningen

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller om du bara undrar något. Vi är specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och du kan fråga oss om bland annat biverkningar, symtom och behandlingar. Om du är orolig rädd eller ledsen är vi bra på att lyssna.
Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) med Radiumhemmets Forskningsfonder som delfinansiär. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag – fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se

De tio vanligaste cancersjukdomarna 2015

Prostatacancer 10 440
Bröstcancer 9 444
Hudcancer exkl. malignt melanom 7 063
Tjocktarmscancer 4 490
Lungcancer inkl. cancer i bronker 4 070
Malignt melanom i huden 3 951
Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar 3 242
Lymfom 2 616
Ändtarmscancer 2 088
Hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet 1 441

Stöd livsviktig forskning
Bli månadsgivare
Investera i framtiden och bli månadsgivare på rahfo.se eller ring 020-255 355.

Ge en gåva/gratulationsgåva
På rahfo.se kan du enkelt ge en gåva eller gratulationsgåva med ditt betalkort eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 06 90-9 (CAF) eller 90 08 80-6 (GV).

Ge en minnesgåva
Hedra en avliden med en gåva till cancerforskningen – lika välkommet som en blomma! När du skänker en minnesgåva skickas ett vackert minnesblad till den som är närmast anhörig eller till den begravningsbyrå som ombesörjer begravningen. Du väljer själv motiv och din personliga hälsning som du vill ska stå i minnesbladet.

Testamentera
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga – det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Då fonderna är skattebefriade kan vi avyttra värdepapper eller fastigheter utan att betala kapitalvinstskatt.

Bli företagsvän
Vid en gåva över 5 000 kronor får ditt företag:
• Diplom
• Exponering av företagsnamnet på rahfo.se
• Banner att använda på er hemsida

Swisha ditt stöd till 123 90 06 909

Ge via din mobil
För att ge en gåva på 50 kr sms:a CANCER till 72 980.

Styrelser och forskningsnämnder
Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Ordförande i forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor vid universitetet i Cambridge

Fondernas vetenskaplig sekreterare:
Docent Anders Ullén, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet