Radiumhemmets Forskningsfonder

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Verena Vesic, ekonomichef, Mariann Eklund, handläggare och Karin Friman, generalsekreterare. Foto: Håkan Flank
Marija Pusic, insamlare. Foto: Håkan Flank

Radiumhemmets Forskningsfonders kansli svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet. I detta ingår även administrationen och personalansvaret för personal anställda i forskningsprojekt som stöds av fonderna. Under våren 2021 flyttar kansliet in i nya fina lokaler på bottenvåningen i CCK, Cancer­centrum Karolinska. Adressen är Visionsgatan 56. Varmt välkomna att hälsa på oss här!

Vi som arbetar på kansliet

Karin Friman, generalsekreterare
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, handläggare
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder

Sveriges två äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm från 1910 och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond från 1928, samarbetar under namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den kliniska patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholmsområdet. Att forskningen är klinisk patientnära innebär att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att resultaten inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastning på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2020 delade fonderna ut sammanlagt närmare 60 mkr till ett brett antal cancerforskningsprojekt.
Fonderna stödjer just nu 189 forskare med ett eller flera pågående projekt. Dessutom har fonderna tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tagit initiativ till fyra nya professurer. Fonderna finansierar också forskartid både för kliniskt verksamma seniora forskare och doktorander. Fortsatt finansiering ges även till PCM-programmet med anslag från tidigare år. PCM står för Personalised Cancer Medicine och är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.


Styrelser och forskningsnämnder

De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Olle Stenman, f.d. justitieråd, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet och överläkare Karolinska Universitetssjukhuset


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2019

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2019 insjuknade 65 596 personer i cancer, vilket är 2 291 fler än året innan. 35 237 män och 30 719 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer

• Prostatacancer 10 984
• Bröstcancer 8 349
• Hudcancer 8 150 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer)
• Tjocktarmscancer 4 898
• Malignt melanom 4 410
• Lungcancer 4 325

Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Att testamentera kan rädda liv

Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)