Etikettarkiv: Biobank

Sarkom – ovanlig sjukdom som drabbar unga

Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.
Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.
– Sarkom är en cancerform som drabbar unga människor. Sjukdomen är inte så vanlig men otäck eftersom den tar så många levnadsår, säger Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.

Felix Haglunds forskning är bland annat inriktad på en cancerform som uppstår i brosk, chondrosarkom. Det är en ovanlig form av cancer som inte är lika kartlagd som många andra cancersjukdomar.
– Det är speciella tumörer eftersom det kan vara svårt att avgöra hur farliga de är genom att enbart titta i mikroskopet. Här kan genetiken ibland hjälpa till och ge information om att detta är ett sarkom som visserligen ser snällt ut, men i praktiken är väldigt farligt.
Den viktigaste behandling som finns mot chondrosarkom är kirurgi, eftersom tumören svarar väldigt dåligt på strålning och cellgifter.
– Därför är det viktigt att vi direkt kan identifiera hur farlig den är. Om den är aggressiv kan det behövas mer omfattande kirurgi för att bota patienten, förklarar Felix Haglund.

Nya spår
Forskargruppen har fått upp nya spår i en förstudie.
– Det finns en biobank med tumörmaterial från tidigt 1990-tal och framåt. Vi har gjort en förstudie på brosktumörer i biobanken, ett 100-tal fall, och hittat vissa mutationer som verkar relatera till hur aggressiva de här fallen är.
På kort sikt är målet att med större säkerhet kunna avgöra hur farlig en tumör är, för att på så vis kunna sätta in rätt behandling tidigt och bota fler.
– På lång sikt behöver vi utveckla systemiska behandlingar, alltså cellgifter eller andra mediciner, som slår mot sjukdomen. Ett viktigt led i det arbetet är att förstå vilka underliggande förändringar som finns i tumörcellerna. Med hjälp av den kunskapen kan vi gå vidare och försöka hitta nya behandlingsspår i kampen mot cancer, fastslår Felix Haglund.

Gamla prover kan ge nya perspektiv

Christofer Juhlin, forskare och Lisa Ånfalk, biomedicinsk analytiker.
Christofer Juhlin, forskare och Lisa Ånfalk, biomedicinsk analytiker.
– Att spara tumörprover i en biobank är som att frysa samtiden. Här ligger bitarna helt intakta i väntan på framtiden då vi kanske kan analysera dem på ett sätt som ännu inte är uppfunnet, säger Christofer Juhlin, forskare vid Karolinska Institutet.

Christofer Juhlin, läkare och docent vid KI, startade sin forskarbana i början av 2000-talet. Redan då var inriktningen tumörer som uppstår i hormonproducerande organ i kroppen. Under de gångna åren har han varit med och byggt upp en biobank där det idag finns över 10 000 tumörbitar som opererats bort från fler än 4 000 patienter.
– Vi har förmodligen en av världens största biobanker för hormonproducerande tumörer. Patienterna följs regelbundet och återfall i sjukdomen dokumenteras. I nästa steg försöker vi att hitta gemensamma nämnare i de olika tumörernas celler som kan ge oss viktig information om diagnos och prognos, och därmed även terapival, för varje enskild patient.
Biobanken är även en stor källa till framtida forskning.
– I dagsläget använder vi oss av en metod som inte fanns för fem år sedan som innebär att vi kan sekvensera varenda litet baspar i DNA:t på tumörceller som är opererade på 1990-talet! Det är spännande eftersom gamla prover kan ge helt nya perspektiv på dagens forskning.
Om allt går som Christofer Juhlin hoppas kommer det i framtiden att finnas ännu mer utvecklade analysmetoder.
– Det finns fortfarande tumörer som vi inte riktigt vet varför de bildas. Vi vet inte heller varför en del patienter, med exakt likadana tumörer, inte svarar likadant på terapi. Det händer att den ena dör i metastaserad sjukdom och den andra överlever, trots att de fått exakt samma behandling. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att ha ännu mer förfinade verktyg för att ta reda på vad som skiljer just de här två patienterna åt. Vet vi det kan vi bättre anpassa behandlingen och rädda fler.