Sarkom – ovanlig sjukdom som drabbar unga

Publicerad 17 maj 2018
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.
Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.
– Sarkom är en cancerform som drabbar unga människor. Sjukdomen är inte så vanlig men otäck eftersom den tar så många levnadsår, säger Felix Haglund, läkare och forskare vid Karolinska Institutet i Solna.

Felix Haglunds forskning är bland annat inriktad på en cancerform som uppstår i brosk, chondrosarkom. Det är en ovanlig form av cancer som inte är lika kartlagd som många andra cancersjukdomar.
– Det är speciella tumörer eftersom det kan vara svårt att avgöra hur farliga de är genom att enbart titta i mikroskopet. Här kan genetiken ibland hjälpa till och ge information om att detta är ett sarkom som visserligen ser snällt ut, men i praktiken är väldigt farligt.
Den viktigaste behandling som finns mot chondrosarkom är kirurgi, eftersom tumören svarar väldigt dåligt på strålning och cellgifter.
– Därför är det viktigt att vi direkt kan identifiera hur farlig den är. Om den är aggressiv kan det behövas mer omfattande kirurgi för att bota patienten, förklarar Felix Haglund.

Nya spår
Forskargruppen har fått upp nya spår i en förstudie.
– Det finns en biobank med tumörmaterial från tidigt 1990-tal och framåt. Vi har gjort en förstudie på brosktumörer i biobanken, ett 100-tal fall, och hittat vissa mutationer som verkar relatera till hur aggressiva de här fallen är.
På kort sikt är målet att med större säkerhet kunna avgöra hur farlig en tumör är, för att på så vis kunna sätta in rätt behandling tidigt och bota fler.
– På lång sikt behöver vi utveckla systemiska behandlingar, alltså cellgifter eller andra mediciner, som slår mot sjukdomen. Ett viktigt led i det arbetet är att förstå vilka underliggande förändringar som finns i tumörcellerna. Med hjälp av den kunskapen kan vi gå vidare och försöka hitta nya behandlingsspår i kampen mot cancer, fastslår Felix Haglund.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)