Artikel

2022-09-20

Måste behandla hela människan, inte enbart tumören

Det har gått 35 år sedan Yvonne Brandberg började arbeta med psykosociala frågor kopplade till cancer.

2022-09-20

Artificiell intelligens förbättrar bröstcancerdiagnostiken

Johan Hartman och hans forskargrupp har ägnat mycket tid åt AI-forskning. I våras resulterade deras arbete i en godkänd AI-programvara för prognostisk riskbedömning av bröstcancer.

2022-09-20

Hallå där Eva Jolly

Ett viktigt mål är att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

2022-09-20

Kostnadseffektiv organisation

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning – som sker i nära anslutning till sjukvården.

2022-09-20

Här prövas morgondagens cancerterapier

På Centrum för Kliniska Cancerstudier kan cancerpatienter som inte svarar på traditionella behandlingar få möjlighet att ingå i tidiga studier av helt nya cancerläkemedel.

2022-09-20

Hallå där Harriet Wallberg

Fondernas övergripande mål är att stödja den kliniska cancerforskningen.

2022-09-20

Jag vill optimera behandlingen och rädda fler

Om 15 år kan vi hjälpa fler patienter med spridd sjukdom och vi kommer att kunna göra det med större precision.

2022-09-20

Viktig pusselbit i kampen mot cancer

Idag kan vi identifiera 10 000 proteiner på mindre än en vecka.

2022-09-20

Vi lyssnar, stöttar och ger råd

På Cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor som är utbildade samtalsterapeuter och har utbildning i onkologi.

2022-09-20

Lovande läkemedelskandidat mot spridd prostatacancer

Sten Nilsson och hans forskargrupp står på tröskeln till att ta sin forskning från idé till färdig produkt.