Artikel

2021-05-24

Stabilt stöd i oroliga tider

Varmt tack för att du följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!…

2021-05-24

Idag kan vi rädda många fler

För 20 år sedan avled 75 procent av alla patienter med spridd melanomsjukdom inom ett år efter diagnos, idag är förhållandet det motsatta.

2021-05-24

Radiotracer spårar oupptäckta tumörer

Mycket pengar läggs på läkemedel som inte alltid fungerar och ger onödigt stora biverkningar.

2021-05-24

Ett privilegium att få erbjuda hopp

Jag ser det som ett privilegium att få bidra till behandlingen och erbjuda hopp till människor som går igenom den kanske allra tuffaste tiden i sitt liv.

2021-05-24

Forskning från molekyl till patient

Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI, har riktat in sin forskning på urinblåsecancer och annan avancerad cancer som utgår från urinvägarna.

2021-05-24

Epigenetisk kartläggning kan ge nya behandlings­möjligheter

Siktet är inställt på att bidra till en mer individualiserad behandling av blodcancersjukdomen myelom.

2021-05-24

Söker tumörcellernas svaga punkter

Vi försöker hitta tumörcellernas svaga punkter och göra dem mer känsliga för behandling.

2021-05-24

Bara nya tankar kan driva utvecklingen framåt

Nu behövs nya tankar så att fler patienter kan få samma effektiva behandling som idag bara kan hjälpa vissa grupper, säger Luigi De Petris, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

2021-05-24

Cancerforskningen har räddat mitt liv

Jag har haft turen att vara född i en tid då cancer går att bekämpa på ett helt annat sätt än när min mamma växte upp.

2021-05-24

När cancerrisken går i arv

– Ärftlig cancer drabbar inte bara en patient, den berör bokstavligen hela släkten, säger Svetlana…