Foto: Gustav Anestam

Måste behandla hela människan, inte enbart tumören

Livskvalitet vid cancer

Måste behandla hela människan, inte enbart tumören

Det har gått 35 år sedan Yvonne Brandberg började arbeta med psykosociala frågor kopplade till cancer.

Måste behandla hela människan, inte enbart tumören

Foto: Gustav Anestam

Artificiell intelligens förbättrar bröstcancerdiagnostiken

Bröstcancer

Artificiell intelligens förbättrar bröstcancerdiagnostiken

Johan Hartman och hans forskargrupp har ägnat mycket tid åt AI-forskning. I våras resulterade deras arbete i en godkänd AI-programvara för prognostisk riskbedömning av bröstcancer.

Artificiell intelligens förbättrar bröstcancerdiagnostiken

Foto: Gustav Anestam

Hallå där Eva Jolly

Karolinska CCC

Hallå där Eva Jolly

Ett viktigt mål är att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

Hallå där Eva Jolly

Foto: Gustav Anestam

Kostnadseffektiv organisation

Radiumhemmets Forskningsfonder

Kostnadseffektiv organisation

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning – som sker i nära anslutning till sjukvården.

Kostnadseffektiv organisation

Foto: Gustav Anestam

Här prövas morgondagens cancerterapier

Kliniska cancerstudier

Här prövas morgondagens cancerterapier

På Centrum för Kliniska Cancerstudier kan cancerpatienter som inte svarar på traditionella behandlingar få möjlighet att ingå i tidiga studier av helt nya cancerläkemedel.

Här prövas morgondagens cancerterapier

Foto: Gustav Anestam

Hallå där Harriet Wallberg

Cancerföreningen

Hallå där Harriet Wallberg

Fondernas övergripande mål är att stödja den kliniska cancerforskningen.

Hallå där Harriet Wallberg

Foto: Gustav Anestam

Jag vill optimera behandlingen och rädda fler

Malignt melanom

Jag vill optimera behandlingen och rädda fler

Om 15 år kan vi hjälpa fler patienter med spridd sjukdom och vi kommer att kunna göra det med större precision.

Jag vill optimera behandlingen och rädda fler

Foto: Gustav Anestam

Viktig pusselbit i kampen mot cancer

Lungcancer

Viktig pusselbit i kampen mot cancer

Idag kan vi identifiera 10 000 proteiner på mindre än en vecka.

Viktig pusselbit i kampen mot cancer

Foto: Gustav Anestam

Vi lyssnar, stöttar och ger råd

Cancerrådgivningen

Vi lyssnar, stöttar och ger råd

På Cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor som är utbildade samtalsterapeuter och har utbildning i onkologi.

Vi lyssnar, stöttar och ger råd

Foto: Gustav Anestam

Lovande forskning mot spridd prostatacancer

Prostatacancer

Lovande forskning mot spridd prostatacancer

Står på tröskeln till att lyckas med det som för de flesta forskare stannar vid en avlägsen dröm

Lovande forskning mot spridd prostatacancer