Tack för ditt stöd

Livsviktig patientnära cancerforskning

Publicerad 27 maj 2020
Foto: Håkan Flank
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.

Tack för alla gåvor som kommer in till Radiumhemmets Forskningsfonder. Varje bidrag utgör en viktigt del i vårt stöd till livsviktig forskning i kampen mot cancer.

Under 2019 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut totalt 78 miljoner kronor i stöd till patientnära cancerforskning.
Anslag har tilldelats forskningsprojekt med fokus på specifika cancerdiagnoser såsom bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi. Stöd har även tilldelats flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt projekt som syftar till att ge ökad kunskap om tumörers egenskaper.
Radiumhemmets Forskningsfonder har under 2019 dessutom tillsatt och finansierat fem forskartjänster på 50%, för läkare som är klinisk verksamma inom cancerområdet.
Viktigt stöd till infrastruktur ges genom anslag till cancerforskning vid Bioclinicum, Nya Karolinska Sjukhusets forskningshus samt till Centrum för kliniska cancerstudier på Nya Karolinska Sjukhuset. Fonderna är också huvudfinansiärer för programmet Personalised Cancer Medicine (PCM) som utvecklar individualiserad cancerbehandling och europeiskt cancersamarbete.
Allt detta för att snabbare kunna överföra forskningsframsteg till direkt patientnytta som bidrar till att rädda fler liv.
Forskningsprojekten drivs framåt av nyfikna och envisa forskare som vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kan komma cancerpatienter till nytta – så kallad patient­nära cancerforskning.
Med stolthet kan vi i följande artiklar presentera några av de totalt 186 forskare som vi stöttar just nu.
Välkomna att följa och stödja vår livsviktiga kamp mot cancer!

Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)