Presentation
Gilead Sciences

Innovation revolutionerar framtidens cancerbehandling

Publicerad 24 maj 2021
Clemens Schödl, verkställande direktör för Gilead i Norden. Foto: Gilead/feelimage 2020
Clemens Schödl, verkställande direktör för Gilead i Norden. Foto: Gilead/feelimage 2020

Gilead Sciences är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag som satsar inom onkologi. En grundbult för företaget är att göra skillnad för patienter som verkligen behöver det, vilket kräver ett nära och brett samarbete med forskningsgrupper, sjukvård och myndigheter.

I över 30 år har Gilead Sciences legat i framkant när det gäller banbrytande läkemedel mot en rad svåra och livshotande sjukdomar. Företaget har sina rötter inom virologi och har utvecklat framgångsrik behandling mot flera allvarliga virussjukdomar.
– HIV har gått från att vara dödligt till att bli en kronisk sjukdom, och idag kan patienter med hepatit C botas. Nu kombinerar vi våra höga krav på att göra skillnad med vår omfattade forskningskompetens för att ta fram nya behandlingar för patienter med cancer, säger Clemens Schödl, verkställande direktör för Gilead i Norden.

Anette Hommelgaard, medicinsk direktör för Gilead i Norden.
Anette Hommelgaard, medicinsk direktör för Gilead i Norden.

En ledare inom cellterapi
Sedan Gilead Sciences 2017 förvärvade Kite Pharma, Inc., som är ett världsledande företag inom cellterapi, ligger företaget i framkant för forskning och utveckling inom cellbaserad cancerbehandling. CAR-T är en typ av behandlingar inom cellterapi där patientens egna T-celler, som är en del av kroppens immunförsvar, används för att bekämpa cancern. Forskningen har lett till en så kallad CAR T-behandling (chimeric antigen receptor T-celler). När CAR T-cellerna kommer i kontakt med cancercellerna i kroppen på patienten, aktiveras de och börjar dela sig kraftigt för att bemästra och slå ut cancer­cellerna.
– Gilead har satt ribban högt och bedriver nu även forskning runt NK-celler för att utveckla nästa generations cellterapier. Dagens cellterapi innebär en helt ny era och möjlighet att behandla patienter med avancerad cancer som annars inte haft någon annan terapi att tillgå, säger Anette Hommelgaard, medicinsk direktör för Gilead i Norden.

Samarbete avgörande
För att framgångsrik forskning ska komma patienter till nytta är samarbete och partnerskap över sektorsgränserna helt vitalt, fortsätter Clemens Schödl.
Gilead Sciences arbetar nära såväl myndigheter som hälso- och sjukvården för att säkerställa att kliniska studier kan genomföras, och att nya läkemedel utvecklas och kan komma patienter till del. Visionen är tydlig: att lansera flera nya terapier som på sikt ska kunna bota patienter med olika typer av svåra cancersjukdomar.

Gilead Sciences

Gilead Sciences är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag som utvecklar innovativa, evidensbaserade behandlingar för svåra sjukdomar. Företaget är verksamt i 35 länder globalt och har idag fler än 20 produkter inom sina fokusområden HIV/AIDS, leversjukdomar, samt cellterapi/onkologi. I oktober 2017 förvärvades Kite Pharma, Inc., ett världsledande cellterapiföretag vars medarbetare har flera decennier av forskning inom immunterapi mot cancer bakom sig.

www.gilead.comSE-UNB-0020-2021-05

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)