Immunterapi

Bara nya tankar kan driva utvecklingen framåt

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Luigi De Petris, onkolog vid KS och forskare vid KI. Foto: Håkan Flank

– En stor del av dagens forskning handlar om att skruva lite på befintliga frågeställningar, inte om att tänka nytt. Nu behövs nya tankar så att fler patienter kan få samma effektiva behandling som idag bara kan hjälpa vissa grupper, säger Luigi De Petris, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och den cancersjukdom som flest människor i Sverige dör av. Men utvecklingen går framåt, och behandlingsframstegen av icke-småcellig lungcancer har under senare år varit både många och stora.
Utvecklingen inom småcellig lungcancer har däremot varit betydligt mindre gynnsam. Luigi De Petris driver ett forskningsprojekt där båda varianterna av sjukdomen är föremål för studier.
– För icke småcellig lungcancer fokuserar vi på immunterapi, en behandlingsmetod som har blivit standard inom lungcancer. Problemet är att enbart en mindre grupp patienter har nytta av behandlingen och att flera drabbas av allvarliga komplikationer som följd. I vår studie analyseras vilka kliniska faktorer som är viktiga för att selektera patienter till immunterapi, samtidigt som vi försöker hitta markörer som kan förutsäga behandlingssvar.

”Lärdomarna vill vi använda till att utveckla nya kliniska metoder som kan förbättra den förväntade livslängden.”

Flera spår
I det andra forskningsspåret som är inriktat på småcellig lungcancer, SCLC, har forskargruppen en mer övergripande infallsvinkel.
– SCLC är en eftersatt sjukdom vad gäller både diagnostik och behandlingsalternativ. Även här studerar vi tumörprover för immunterapi. Utöver det studeras blodprover från patienter för att hitta markörer som kan vara specifika för sjukdomen och kan användas för att följa upp behandlingseffekt.
I ett tredje forskningsspår samarbetar KI-forskarna med kollegor från KTH, där siktet är inställt på att implementera AI-metoder för att kartlägga vilka beslutsfattande aspekter som är viktigast i olika behandlingsspår, och hur olika beslut kan påverka behandlingseffekt och förekomst av biverkningar.
– Lärdomarna vill vi använda till att utveckla nya kliniska metoder som kan förbättra den förväntade livslängden för många lungcancerpatienter.

Allt roligare
Luigi De Petris konstaterar att det hänt en hel del på terapiområdet under de 20 år han har arbetat med lungcancerpatienter. Han säger också att jobbet har blivit allt roligare med åren.
– Då kunde jag inte erbjuda en patient med spridd sjukdom mycket annat än lite smärtlindring. Idag finns mycket mer att göra. Här ingår saker som rehab-koncept, fysisk aktivitet på recept, mycket bättre stödmöjligheter i form av nya läkemedel, och annat som kan hjälpa patienterna att inte lida av de bekymmer som de vanligtvis får av sin sjukdom. Inom vissa lungcancerformer kan vi idag erbjuda en preciserad behandling som knappt var påtänkt för 20 år sedan.

Efterlyser nya tankar
De framsteg som gjorts inom behandlingsutvecklingen har i viss mån varit helt revolutionerande. Men Luigi De Petris poängterar att de inte kommit som någon skänk från ovan utan som ett resultat av en väldigt grundlig forskning som skett stegvis och under lång tid.
– Nu är det viktigt att kunskapsutvecklingen inte stannar av. Idag tenderar forskningen att applicera gamla tankar på nya saker, man bara skruvar lite på frågeställningarna istället för att tänka nytt. Nya saker kan de facto ge otroliga effekter om de ges till rätt patienter. Men för att komma vidare i utvecklingen behövs nya tankar så att fler patienter kan få samma effektiva behandling som idag bara kan hjälpa vissa grupper, fastslår Luigi De Petris.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)