Presentation

Stora forskningsframsteg öppnar nya behandlingsmöjligheter

Publicerad 17 maj 2019

Patrik Friberg, Simone Merforth och Florent Texier. Foto: Johan Marklund
Patrik Friberg, Simone Merforth och Florent Texier. Foto: Johan Marklund
Servier arbetar intensivt med att få fram effektiva behandlingsalternativ för patienter som drabbas av cancer, säger Florent Texier, vd Servier i Norden.

– Behovet av nya behandlingar är stort. 2030 kommer 233 miljoner nya patienter att diagnostiseras med cancer. Samtidigt görs stora forskningsframsteg och kunskapsbasen blir allt mer exakt, vilket öppnar nya möjligheter att behandla sjukdomens olika faser.
Servier har redan idag fem godkända cancerläkemedel på marknaden och fler är på gång. Av elva molekyler i klinisk utveckling är merparten inriktade på mag-tarm-och lungcancer, andra solida tumörer samt lymfom och leukemi.
Den massiva forskningen, både inom den egna verksamheten och forskarsamhället i stort, gör att företagets marknadschef Patrik Friberg ser med tillförsikt på behandlingsutvecklingen inom cancerområdet.
– Servier har en lovande forskningsportfölj, säger Simone Merforth, chef för kliniska prövningar i Norden.
– Några av de pågående programmen visar mycket intressanta resultat. Jag tänker i synnerhet på våra CAR-T-celler (genetiskt modifierade T-celler som kan känna igen och döda cancerceller) som har höga remissionsnivåer för patienter med dålig prognos, säger Simone Merforth.
– Immunterapi har inneburit något av ett paradigmskifte inom onkologin. Generellt kommer forskningen inom cancerområdet att leda till mer individualiserad behandling, inte minst i kraft av bättre analyser och stora databaser som kan användas för att testa och utvärdera hypoteser. Morgondagens behandlingar kommer sannolikt att både vara enklare att designa och ha högre träffsäkerhet samtidigt som de kan målinriktas och anpassas till väldigt tidig sjukdomsdetektering.

Servier
• 37% av koncernens FoU-investeringar år 2018 ägnades åt kampen mot cancer, målsättningen är att inom två år komma upp i 50%.
• 700 av totalt 22 000 anställda i 50 länder arbetar varje dag för att utveckla innovativa terapeutiska behandlingar inom onkologi.
• Fem marknadsförda läkemedel för behandling av solida tumörer och hematologiska maligniteter.
• Elva molekyler i klinisk utveckling inom onkologi riktade mot mag-tarm-och lungcancer, lymfom och leukemi samt andra solida tumörer.
• 19 strategiska forskningsallianser inom onkologi.
www.servier.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)