Etikettarkiv: Styrelse

Kansliet står stadigt trots covidpandemin

Verena Vesic, ekonomichef, Mariann Eklund, handläggare och Karin Friman, generalsekreterare. Foto: Håkan Flank
Marija Pusic, insamlare. Foto: Håkan Flank

Radiumhemmets Forskningsfonders kansli svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet. I detta ingår även administrationen och personalansvaret för personal anställda i forskningsprojekt som stöds av fonderna. Under våren 2021 flyttar kansliet in i nya fina lokaler på bottenvåningen i CCK, Cancer­centrum Karolinska. Adressen är Visionsgatan 56. Varmt välkomna att hälsa på oss här!

Vi som arbetar på kansliet

Karin Friman, generalsekreterare
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, handläggare
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder

Sveriges två äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm från 1910 och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond från 1928, samarbetar under namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den kliniska patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholmsområdet. Att forskningen är klinisk patientnära innebär att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att resultaten inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastning på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2020 delade fonderna ut sammanlagt närmare 60 mkr till ett brett antal cancerforskningsprojekt.
Fonderna stödjer just nu 189 forskare med ett eller flera pågående projekt. Dessutom har fonderna tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tagit initiativ till fyra nya professurer. Fonderna finansierar också forskartid både för kliniskt verksamma seniora forskare och doktorander. Fortsatt finansiering ges även till PCM-programmet med anslag från tidigare år. PCM står för Personalised Cancer Medicine och är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.


Styrelser och forskningsnämnder

De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Olle Stenman, f.d. justitieråd, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet och överläkare Karolinska Universitetssjukhuset


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2019

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2019 insjuknade 65 596 personer i cancer, vilket är 2 291 fler än året innan. 35 237 män och 30 719 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer

• Prostatacancer 10 984
• Bröstcancer 8 349
• Hudcancer 8 150 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer)
• Tjocktarmscancer 4 898
• Malignt melanom 4 410
• Lungcancer 4 325

Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Att testamentera kan rädda liv

Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Stödsamtal och information hos Cancerrådgivningen

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller om du bara undrar något. Vi är specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och du kan fråga oss om bland annat biverkningar, symtom och behandlingar. Om du är orolig rädd eller ledsen är vi bra på att lyssna.
Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) med Radiumhemmets Forskningsfonder som delfinansiär. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag – fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se

De tio vanligaste cancersjukdomarna 2015

Prostatacancer 10 440
Bröstcancer 9 444
Hudcancer exkl. malignt melanom 7 063
Tjocktarmscancer 4 490
Lungcancer inkl. cancer i bronker 4 070
Malignt melanom i huden 3 951
Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar 3 242
Lymfom 2 616
Ändtarmscancer 2 088
Hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet 1 441

Stöd livsviktig forskning
Bli månadsgivare
Investera i framtiden och bli månadsgivare på rahfo.se eller ring 020-255 355.

Ge en gåva/gratulationsgåva
På rahfo.se kan du enkelt ge en gåva eller gratulationsgåva med ditt betalkort eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 06 90-9 (CAF) eller 90 08 80-6 (GV).

Ge en minnesgåva
Hedra en avliden med en gåva till cancerforskningen – lika välkommet som en blomma! När du skänker en minnesgåva skickas ett vackert minnesblad till den som är närmast anhörig eller till den begravningsbyrå som ombesörjer begravningen. Du väljer själv motiv och din personliga hälsning som du vill ska stå i minnesbladet.

Testamentera
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga – det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Då fonderna är skattebefriade kan vi avyttra värdepapper eller fastigheter utan att betala kapitalvinstskatt.

Bli företagsvän
Vid en gåva över 5 000 kronor får ditt företag:
• Diplom
• Exponering av företagsnamnet på rahfo.se
• Banner att använda på er hemsida

Swisha ditt stöd till 123 90 06 909

Ge via din mobil
För att ge en gåva på 50 kr sms:a CANCER till 72 980.

Styrelser och forskningsnämnder
Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Ordförande i forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor vid universitetet i Cambridge

Fondernas vetenskaplig sekreterare:
Docent Anders Ullén, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet