Tag: Radiumhemmets Forskningsfonder

Foto: Gustav Anestam

Kostnadseffektiv organisation

Radiumhemmets Forskningsfonder

Kostnadseffektiv organisation

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning – som sker i nära anslutning till sjukvården.

Kostnadseffektiv organisation

Foto: Håkan Flank

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

30 år i fondernas tjänst

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

1971 när Bertil Hamberger började som kirurg var datortomografi knappt påtänkt, och titthålskirurgi, magnetkamera och modern molekylärbiologi ännu i sin linda.

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

Foto: Håkan Flank

Sextionio miljoner till forskningen

Sextionio miljoner till forskningen

Varmt tack för alla gåvor som kommit in till Radiumhemmets Forskningsfonder under det gångna året!...

Sextionio miljoner till forskningen

Vill du veta mer om prostatacancer?

Vill du veta mer om prostatacancer?

Informationsbroschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns att beställa kostnadsfritt på vår hemsida. Broschyren om den vanligaste cancer­formen bland män är uppskattad och under 2019 pågår arbetet med en ny, reviderad utgåva.

Vill du veta mer om prostatacancer?

Foto: Håkan Flank

Tillsammans kan vi rädda liv

Tillsammans kan vi rädda liv

På senare år har de nya immunterapierna revolutionerat behandlingen inom vissa cancerformer. Men det finns...

Tillsammans kan vi rädda liv

Litet kansli med stort ansvar

Litet kansli med stort ansvar

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet...

Litet kansli med stort ansvar

Foto: Håkan Flank

Alla krafter behövs i kampen mot cancer

Alla krafter behövs i kampen mot cancer

Under lång tid har forskare världen över försökt att lösa cancerns gåta. Idag vet vi...

Alla krafter behövs i kampen mot cancer

Foto: Håkan Flank

Litet kansli med stort ansvar

Litet kansli med stort ansvar

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet...

Litet kansli med stort ansvar