30 år i fondernas tjänst

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Professor emeritus Bertil Hamberger. Foto: Håkan Flank

1971 när Bertil Hamberger började som kirurg var datortomografi knappt påtänkt, och titthålskirurgi, magnetkamera och modern molekylärbiologi ännu i sin linda. Med sin långa erfarenhet och breda kunskap utgör han en spännande länk mellan nutiden och det förflutna.

Professor emeritus Bertil Hamberger har arbetat för Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under mer än ett halvt sekel. Parallellt med sitt kliniska arbete och sin egen forskning har Bertil Hamberger åren 1990–2020 varit styrelseledamot i Cancerföreningen i Stockholm, som tillsammans med Konung Gustaf V:s Jubileumsfond utgör Radiumhemmets Forskningsfonder.
Han konstaterar att fonderna under sina mer än hundra år gjort stora insatser för cancervård och cancerforskning vid Karolinska sjukhuset.

”Fonderna finansierar ett antal forskartjänster, från doktorandtjänster till professurer, för att förbättra möjligheten för forskning i vården.”

Radiumhemmet, CCK och PCM
– Den viktigaste händelsen före min tid var bygget av Radiumhemmet som invigdes 1938.
En annan viktig milstolpe i fondernas historia, och som Bertil Hamberger varit med att arbeta fram, är CancerCentrum Karolinska, CCK.
– Det var en oerhört stor och viktig satsning. Sedan måste jag även nämna PCM, Personalised Cancer Medicine som är väldigt betydelsefull för framtidens cancerforskning och cancervård. Vidare finansierar fonderna ett antal forskartjänster, från doktorandtjänster till professurer, för att förbättra möjligheten för forskning i vården.

Teamarbete
Under senare år har Bertil Hamberger haft rollen som rådgivare åt Radiumhemmets forskningsfonder. Till sommaren har han dock bestämt sig för att lämna över stafettpinnen för gott. Det han kommer att sakna mest är vänner och kollegor.
– Jag trivs med teamarbete. Radiumhemmets Forskningsfonder består ju av två fonder och för ett antal år sedan lyckades jag tillsammans med några kollegor slå ihop de båda forskningsnämnderna till en gemensam nämnd. Vi lyckades också driva igenom att vissa av styrelsesammanträdena numera är gemensamma. Avslutningsvis ser jag verkligen med glädje tillbaka på den ökande samverkan mellan Radiumhemmets Forskningsfonder och ledningarna för Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)