Etikettarkiv: Precisionsmedicin

Vi vill ge fler cancerpatienter en skräddarsydd behandling

Forskargruppen har redan designat ett bibliotek med ett 30-tal relevanta läkemedel och läkemedelskombinationer som nu kan testas på de levande cellerna. Foto: Gustav Anestam

– Precisionsmedicin kräver ett systematiskt angreppsätt där flera olika forskare och kliniker knyts samman för att arbeta mångfasetterat med den aktuella sjukdomen, säger Päivi Östling, docent och forskningsledare på Science for Life Laboratory i Stockholm.

Päivi Östlings forskning handlar om att utveckla nya diagnostiska metoder för individanpassad utredning och behandling av cancer. Samarbetet med forskare från andra discipliner finns med redan från start och frågeställningen och tillämpningen kan variera beroende på cancerform.
Ett aktuellt projekt som är sprunget ur detta tankesätt är inriktat på avancerad urinblåsecancer där hon tillsammans med Anders Ullén, professor och överläkare vid Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset, utvecklat ett projekt med inriktning på molekylärprofilering, vävnadsinfärgning och läkemedelstestning.

Päivi Östling, docent och forskningsledare på SciLifeLab. Foto: Gustav Anestam

Precisionsmedicin
Historiskt sett har urinblåsecancer främst behandlats med kemoterapi, men forskningsframsteg har lett fram till immunhämmare och nya målinriktade behandlingar.
– Vårt mål är att utveckla metoder som kan vägleda onkologerna i arbetet med att välja rätt behandling för rätt patient. Det handlar i grunden om klassisk precisionsmedicin, men förutom genomik bygger våra data även på vävnadskartor och läkemedelstestning.
I första steget kartlägger forskarna utifrån tumörvävnad vilka immuncellstyper som finns i tumören och hur mikromiljön ser ut hos varje enskild patient.
– Det första steget i denna kartläggning är snart klart och det nya projektet bygger vidare på att odla tumörceller från färsk tumörvävnad för att kunna testa hur cellerna reagerar på olika läkemedel, berättar Päivi Östling.

”Vårt mål är att utveckla metoder som kan vägleda onkologerna i arbetet med att välja rätt behandling för rätt patient.”

Läkemedelsbibliotek
Forskargruppen har redan designat ett bibliotek med ett 30-tal relevanta läkemedel och läkemedelskombinationer som nu kan testas på de levande cellerna.
– Med hjälp av robotik kan dessa tester göras mycket effektivt och systematiskt. Själva mätningen sker genom fotografering av hur cellen reagerar och bilderna analyseras sedan med hjälp av AI. I just detta projekt ska vi använda läkemedelstestning vid diagnosstadiet av patienter som konstateras ha avancerad sjukdom. Vi hoppas att på så vis generera systematisk individuell data som kan ligga till grund för behandlingsval vid ett eventuellt återfall i sjukdomen.
Forskargruppen har redan använt angreppssättet på bland annat äggstockscancer och akut myeloisk leukemi (AML).
– Detta är inget som påverkar behandling idag men på sikt hoppas vi få in våra tester i kliniken. Längst har vi hunnit i AML, där vi i dagsläget kartlagt tumörmaterial från 200 patienter och kan testa 528 läkemedel per patient.

Skräddarsydd behandling
Kunskaperna som genererats i teamets forskning på AML och äggstockscancer kan nu tillämpas i kommande projekt, både egna och andras.
– Min förhoppning är att fler forskare ansluter och applicerar våra metoder på sina expertisområden. Vi har inte möjlighet att analysera alla tumörformer, men vi kan lära upp andra forskare och sprida modellen. Drömmen är att vi med nya, systembiologiska verktyg som är kopplade till läkemedelskänslighet ska bidra till att fler cancerpatienter får en skräddarsydd behandling för sin sjukdom.

Precisionsmedicin individualiserar behandling

Karin Heby Henricson och Ann Atlas, vetenskapliga rådgivare på BMS. Foto: Johan Marklund
Karin Heby Henricson och Ann Atlas, vetenskapliga rådgivare på BMS. Foto: Johan Marklund
Stora framsteg görs idag inom cancerbehandling, även när det gäller cancer som tidigare varit mycket svårbehandlad. Biopharmabolaget Bristol-Myers Squibb (BMS) riktar en stor del av forskningen mot precisionsmedicin för skräddarsydda behandlingar.

Att få en cancerdiagnos är alltid ett tufft besked, men prognosen idag är ofta betydligt mer positiv än för bara något årtionde sedan. Behandlingarna blir allt mer individualiserade, med preparat som angriper tumörerna mer precist, har färre biverkningar och ger bättre resultat.
– Det handlar om att hitta bästa möjliga behandling för varje enskild patient. Varje cancer är unik och varje patient är unik, säger cancerbiologen Karin Heby Henricson, som är vetenskaplig rådgivare med fokus på lungcancer på BMS.

Bred forskning
Lungcancer är en av flera cancerformer där det har skett stora framsteg. BMS arbetar över ett brett forskningsfält inom tumörsjukdomar. Mycket forskning är inriktad på att identifiera biomarkörer, som kan visa tumörens specifika egenskaper och indikera vilken behandling som kan komma att ha effekt, förväntade biverkningar och hur stor risken är för återfall.
– Biomarkörerna visar vilka patienter som har nytta av en viss behandling, men även vilka som inte förväntas svara på den, och där vi istället kanske bör använda andra alternativ, säger vetenskaplige rådgivaren Ann Atlas, som är disputerad infektionsläkare med 20 års klinisk erfarenhet.

Samverkan
Ann och Karin framhåller att läkemedelsindustrin arbetar i nära samverkan med andra aktörer såsom akademi, industri, sjukvård och patientorganisationer. Samarbete och dialog med hälso- och sjukvården, bland annat genom kliniska studier och utbildning, är avgörande för att BMS ska kunna ta fram nya, effektiva läkemedel. De är hoppfulla inför möjligheterna att man i framtiden ska kunna bota eller kontrollera allt fler cancerformer.
– Det är en fantastisk resa vi gör nu, med behandlingar som revolutionerar cancervården. För att kunna implementera precisionsmedicin fullt ut kommer artificiell intelligens sannolikt att få en betydande roll vid valet av behandling. Förhoppningsvis kan då ännu fler patienter övervinna svåra cancerformer eller leva längre med god livskvalitet.

Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett ledande, globalt biopharmaföretag, som utvecklar innovativa behandlingar inom bland annat onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, immunoterapi och fibros. Bristol-Myers Squibb har det största immunonkologiska programmet i världen och starkt fokus på att identifiera biomarkörer för individualiserad cancerbehandling.

Bristol-Myers Squibb
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.se

ONCSE1902996-01