Etikettarkiv: Genetik

Hallå där Karin Ekström Smedby

Karin Ekström Smedby specialist­läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet Solna.
Karin Ekström Smedby specialist­läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet Solna.
Hallå där Karin Ekström Smedby specialist­läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet Solna.

Vad är din forskning inriktad på?
– Jag har forskat kring lymfom sedan 1999 då jag började med att utreda orsakerna bakom sjukdomen. Det är en spännande form av cancer där medicinsk terapi är huvudbehandling, till skillnad från många andra cancersjukdomar där kirurgi är nummer ett. Det är också en sjukdom där vi kan åstadkomma mycket, och många patienter blir bra efter genomgången behandling.

Vad gör du just nu?
– En aktuell studie handlar om hur vi bättre kan karakterisera tumörerna och förstå vilken betydelse detta har för prognos och behandlingsval; projektet är ett samarbete med kliniska kollegor på olika avdelningar. Ett annat forskningsspår är att göra analyser av cellfritt tumör-DNA i plasma i syfte att kunna utvärdera behandlingseffekt på ett mer exakt sätt.

Anslaget sträcker sig tre år framåt, vad hoppas du kunna uppnå under den tiden?
– Jag hoppas att vi lär oss mycket mer om vilka genetiska tumöravvikelser som vi har klinisk nytta av att få kännedom om, och att vi får en bättre förståelse för vilken eventuell betydelse det kan ha för hur vi ska tänka vid behandlingsval.

När kan patienter ha nytta av er forskning?
– Det kan gå ganska fort. Förhoppningen är att vi genom att få in någon eller några av de analyser vi arbetar med i den kliniska vardagen i större utsträckning ska kunna optimera behandlingsvalen och utvärdera behandlingen på ett mer exakt sätt. Det övergripande målet är att sortera patienterna bättre och därmed ge en mer skräddarsydd behandling i syfte att förbättra överlevnaden för människor som drabbas av lymfom.

Vad är det som driver dig?
– Det känns bra att kunna kombinera läkaryrket med forskning som är klinisk relevant och som inom en snar framtid kan komma patienterna till nytta.

Om tio år?
– Lymfom är redan idag en sjukdom som många kan leva med, men sedan finns det vissa fall som är väldigt svåra att behandla. Det är just dessa som vi hoppas kunna hjälpa på ett bättre sätt. Jag tror att vi i framtiden kommer att kunna styra våra behandlingar efter mer detaljerade analyser, och att vi i ännu högre grad än idag kommer att se lymfom som en botbar sjukdom med ännu fler olika behandlingsalternativ att erbjuda våra patienter.

RNA-reparation av cancerceller

Marianne Farnebo, docent vid Karolinska Institutet.
Marianne Farnebo, docent vid Karolinska Institutet.
Hallå där Marianne Farnebo, docent vid Karolinska Institutet, som redan i början av sin forskarkarriär lyckades hitta en helt ny gen i DNA-tråden. Genen, som fick namnet WRAP53, har visat sig ha stor betydelse för cancerutveckling.

Vad är din forskning inriktad på?
– Jag försöker förstå hur skador i vår arvsmassa repareras. Att arvsmassan lagas är livsviktigt, utan den kan vi inte leva. Det märkliga är att DNA-tråden i varje cell går sönder tusen gånger varje dag. Den lagas dock snabbt av en mängd olika proteiner som fungerar som reparatörer av arvsmassan. Detta har varit känt sedan länge. Det jag har upptäckt är att även RNA-molekylerna spelar en viktig roll i lagningsprocessen genom att de bestämmer över hur proteinerna ska reparera DNA:t.

Vad är målet med din forskning?
– Ett primärt mål är att försöka förstå exakt vad dessa RNA-molekyler har för roll i lagningsprocessen. Är det så att de styr proteinerna till platsen för felet, eller är det så att RNA-molekylerna visar proteinerna på plats hur de ska göra? Det är välkänt att skador i vår arvsmassa orsakar cancer och åldrande. Genom att förstå hur det ska fungera normalt kan jag lättare förstå hur felet i arvsmassan kan åtgärdas. När jag väl vet det kommer nästa steg, att gå in och manipulera RNA-molekylerna för att på så vis öka reparationen i de sjuka cellerna. Om tio år skulle detta kunna vara verklighet. Så fort vi vet exakt vad RNA-molekylerna gör kan vi sätta igång, för att manipulera dem är relativt enkelt. Den tekniken finns redan.

Vad driver dig?
– Jag skulle vilja bidra till att cancer upptäcks i tid så att sjukdomen kan förebyggas. En övergripande dröm är att min forskning ska ligga till grund för framtida läkemedel som kan bota cancer.