Etikettarkiv: Cancerföreningen i Stockholm

Hallå där Harriet Wallberg

Harriet Wallberg, läkare, professor i fysiologi, tidigare rektor vid Karolinska Institutet och Cancerföreningen i Stockholms nya ordförande. Foto: Gustav Anestam

Hallå där Harriet Wallberg, läkare, professor i fysiologi, tidigare rektor vid Karolinska Institutet och Cancerföreningen i Stockholms nya ordförande.

Vad fick dig att axla rollen som ordförande i Cancerföreningen?
– Redan under min tid som rektor på Karolinska Institutet var jag imponerad av Radiumhemmets Forskningsfonder och Cancerföreningen i Stockholm. Tack vare generösa gåvor från allmänheten kan fonderna ge ett stort och viktigt stöd till den patientnära cancerforskningen. Det är en mycket angelägen fråga och just därför tackade jag ja till ordförandeposten.

Vilka frågor tycker du det är viktigast att driva?
– Fondernas övergripande mål är att stödja den kliniska cancerforskningen, och i den målsättningen ingår en rad viktiga frågeställningar som vi kommer att fortsätta att driva. Hur kan vi underlätta tidig upptäckt av cancer och hur kan vi förbättra och skräddarsy behandlingar? Viktigt är också att hitta vägar för att öka livskvaliteten för alla som har genomgått eller lever med cancer.

”Tack vare generösa gåvor från allmänheten kan fonderna ge ett stort och viktigt stöd till den patientnära cancerforskningen.”

Aktuella utmaningar?
– Att identifiera de forskare och projekt som verkligen kan generera ny kunskap och föra forskningen framåt. Ett led i det arbetet är att fonderna på senare år vidgat sin verksamhet till att inte enbart stödja olika forskningsprojekt utan även ge stöd till enskilda, framstående forskare. Detta görs bland annat genom stöd till professorstjänster och forskarmånader för kliniskt verksamma forskare.

Hur ser du på framtiden för Radiumhemmets Forskningsfonder?
– Siktet är inställt på att fortsätta ligga i den absoluta framkanten. Då måste vi veta var forskningsfronten ligger inom olika cancerområden och därför har vi en så meriterad och kompetent bedömningsorganisation. Förra året delade fonderna ut hela 82 miljoner kronor till den så viktiga patientnära cancerforskningen. Det är verkligen något som vi är glada över.

Vill du veta mer om prostatacancer?

Prostata_omslag_2016_skuggaInformationsbroschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns att beställa kostnadsfritt på vår hemsida. Broschyren om den vanligaste cancer­formen bland män är uppskattad och under 2019 pågår arbetet med en ny, reviderad utgåva.

Klicka här för att beställa broschyren


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2017

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 32 898 män och 28763 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer
• Prostatacancer 10 288
• Bröstcancer 7 824
• Hudcancer 6 786 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 
• Tjocktarmscancer 4 524
• Lungcancer 4 148
• Malignt melanom i huden 3 933
Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag–fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Att testamentera kan rädda liv

info_testamente_FramsidaGenom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.


Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

info_90_Konto_Logo_CMYK

Tillsammans kan vi rädda liv

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
På senare år har de nya immunterapierna revolutionerat behandlingen inom vissa cancerformer. Men det finns fortfarande en rad områden där utvecklingen ännu är i sin linda. För att komma framåt krävs mer forskning och därmed mer forskningsmedel. Varenda krona bidrar till att föra forskningen framåt och inget bidrag är för litet. Under 2017 delade vi ut 75 mkr till cancerforskning.
Under senare år har cancervården gått allt mer mot individuell behandling. Som ett led i den strävan startades hösten 2014, med hjälp av anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder, Personalised Cancer Medicine (PCM) som ska underlätta forskning om individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Institutet.
PCM-programmet ska även leda samarbetet med Cancer Core Europe, ett konsortium som inbegriper Karolinska Institutet och består av sju ledande europeiska centra för cancerforskning.
Syftet med samarbetet är att snabbare kunna överföra forskningsframsteg till direkt patientnytta.
Tack för alla gåvor till den patientnära cancerforskningen!

Ulf Lagerström, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Samlad information kring hand- och fotsyndrom

Lena Honkanen, medicinsk fotvårdare.
Lena Honkanen, medicinsk fotvårdare.
Cytostatikabehandling kan ge biverkningar på händer och fötter. Dessa problem kan lindras helt eller delvis med hjälp av förebyggande åtgärder och medicinsk hand- och fotsjukvård.

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har tillsammans med Radiumhemmet tagit fram ett PM med information, tips och råd vid HFS, hand- och fotsyndrom.
HFS är sällan en livshotande biverkan av cancerterapi men problemen som uppstår kan påverka livskvalitén negativt. Oftast påverkas huden på handflator och fotsulor, behandlingen kan även orsaka nagelbesvär. Sämre sårläkning samt svårigheter att klara vardagliga aktiviteter, som att knäppa knappar och att hålla i saker, är andra vanliga bieffekter.
Förebyggande åtgärder kan minska svårighetsgraden av symtomen. Detta handlar främst om att minska friktion, tryck och värmeexponering till händer och fötter efter behandling.
Mer information finns på www.rahfo.se

Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller om du bara undrar något. Du som ringer eller skriver kan vara anonym. Specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd svarar på frågor om allt som har med cancer att göra.
Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt Cancercentrum (RCC). Du kan också ställa frågor via fondernas hemsida www.rahfo.se

Telefonrådgivning: Måndag – fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se

Stöd livsviktig forskning
Bli månadsgivare
Investera i framtiden och bli månadsgivare på rahfo.se eller ring 020-255 355.

Ge en gåva/gratulationsgåva
På rahfo.se kan du enkelt ge en gåva eller gratulationsgåva med ditt betalkort eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 06 90-9 (CAF) eller 90 08 80-6 (GV).

Ge en minnesgåva
Hedra en avliden med en gåva till cancer­forskningen – lika välkommet som en blomma! Ett vackert minnesblad skickas till den som är närmast anhörig eller till den begravningsbyrå som ombesörjer begravningen. Du väljer själv motiv och din personliga hälsning som du vill ska stå i minnesbladet.

Testamentera
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga – det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Då fonderna är skattebefriade kan vi avyttra värdepapper eller fastigheter utan att betala kapitalvinstskatt.

Bli företagsvän
Vid en gåva över 5 000 kronor får ditt företag:
• Diplom
• Exponering av företagsnamnet på rahfo.se
• Banner att använda på er hemsida

Swisha ditt stöd till 123 90 06 909

Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna

Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel 08-545 425 50, 020-255 355
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

info_90_Konto_Logo_CMYK