Etikettarkiv: Blodcancer

Hallå där Eva Hellström Lindberg

Eva Hellström Lindberg, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet. Foto: Håkan Flank

Hallå där Eva Hellström Lindberg, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet, som ägnat hela sin nära 40-åriga forskarkarriär åt blodcancersjukdomen MDS, myelodysplastiskt syndrom.

Varför har du riktat in din forskning på MDS?
– I början av 1980-talet var MDS en oförklarlig blodsjukdom som inte hade något namn och som ingen förstod sig på. Vi hade patienter som var väldigt sjuka, hade brist på alla möjliga blodkroppar och ingen förstod varför. Den nyfikenhet som väcktes blev starten på min forskarbana, det var ett mysterium som behövde lösas.

Vad har de senaste årens forskningsframsteg betytt för patienterna?
– Det har gjorts stora genombrott inom en rad olika områden. Måste jag välja något som särskilt betydelsefullt får det bli genomiken, där de senaste årens landvinningar betytt enormt mycket för kunskaps- och behandlingsutvecklingen inom MDS. Vi har kunnat utveckla nya metoder för att hitta minimal kvarvarande sjukdom och göra analyser som hjälper oss att avgöra risken för återfall efter en stamcellstransplantation. Det gör att vi bättre kan styra den fortsatta behandlingen och i förlängningen rädda fler patienter.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
– Förhoppningen är att kunna bota en större andel patienter med en rimlig toxisk behandling så att de inte får så mycket biverkningar. Siktet är också inställt på att vi med hjälp av precis­ionsmedicin ska kunna öka medelöverlevnaden bland patienterna, och bidra till en ökad livskvalitet för de som vi inte kan bota.

Vad är det som driver dig?
– Nyfikenhet är fortfarande en stark drivkraft; MDS är ett enormt spännande sjukdomsområde där det fortfarande finns många frågor kvar att lösa. Jag trivs med att ha en fot i forskningen och en i kliniken plus att jag har förmånen att arbeta med mycket kompetenta och trevliga människor som gör det till en ren fröjd att gå till jobbet. Tillsammans har vi möjlighet att ändra saker till det bättre för våra patienter.

Innovation lyfter cancervården

Genom att återinvestera stora delar av sin omsättning i innovation vill Celgene bidra till medicinska framsteg. Det menar vd Nicolas Verbeke och Corporate Affairs Director Björn Hellström. Foto: Robin Nilssen / BOONPHOTOGRAPHY
Genom att återinvestera stora delar av sin omsättning i innovation vill Celgene bidra till medicinska framsteg. Det menar vd Nicolas Verbeke och Corporate Affairs Director Björn Hellström. Foto: Robin Nilssen / BOONPHOTOGRAPHY
God tillväxt.
Celgene startade i Sverige 2007 och har under de senaste åren haft god tillväxt.
Satsning på forskning och utveckling.
Celgene återinvesterar en stor del av bolagets omsättning på innovation.
Innovationsplattform.
Bolagets plattform syftar till att fördjupa debatten om framtidens sjukvård i Norden.

– Celgene firade tioårsjubileum i Sverige för några månader sedan och vi har haft en fantastisk tillväxt under de senaste åren i Norden, säger Nicolas Verbeke, vd på Celgene Nordic.
Tack vare Celgenes strävan att behålla entreprenörsandan som skapade företaget hoppas man kunna fortsätta växa och utveckla framtidens innovativa läkemedel.
– När jag började arbeta här 2012 var vi 40 anställda i Norden. Idag är vi 100. Vår målsättning är att fortsätta växa och attrahera spetskompetens för att om två år vara 150 anställda, säger Björn Hellström, Corporate Affairs Director, Celgene Nordic.
Celgene har idag behandlingar inom hematologi, solida tumörer, immunologiska och inflammatoriska sjukdomar.
– Genom innovativ forskning uppnår vi medicinska framsteg. Men innovation kräver investeringar och i år kommer vi att lägga tre till fyra miljarder USD globalt på det, säger Nicolas Verbeke.
Celgene har sedan start haft ett långsiktigt tänk. Genom att återinvestera 35 procent av bolagets omsättning i forskning och utveckling – dubbelt så mycket som genomsnittet inom läkemedelsindustrin – bidrar det till bolagets ”Virtuous Cycle of Innovation”.
– Investering är en förutsättning för medicinsk innovation och för att kunna erbjuda patienter nya behandlingar. Det är viktigt att nya läkemedel görs tillgängliga då det är dagens innovationer som skall finansiera framtidens, säger Nicolas Verbeke.

Trovärdig partner
Björn Hellström förklarar att en förutsättning för att Celgene ska kunna bli långsiktigt framgångsrika i Norden, är att vara en trovärdig partner till svensk hälso- och sjukvård:
– Samhället står inför en stor utmaning eftersom vi har en allt mer åldrande befolkning, vilket ställer högre krav på sjukvården. Här krävs ett konstruktivt samarbete mellan sjukvården och den forskande läkemedelsindustrin.
Nicolas Verbeke fortsätter:
– Vi har därför skapat en innovationsplattform för framtidens vård, för att underlätta detta samarbete. Inom ramen för plattformen har vi arrangerat flera rundabordssamtal med relevanta aktörer inom det svenska sjukvårdssystemet.
Ökat samarbete mellan läkemedelsindustrin, patientorganisationer, läkare och politiker, via den här typen av arena, har flera fördelar enligt Björn Hellström:
– Som läkemedelsbolag har vi ett ansvar att ta del av diskussionen om hur vi kan göra sjukvården bättre. Vi har idag en väldigt bra vård och genom att säkerställa att alla drar i samma riktning kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att erbjuda patienterna bästa möjliga vård även i framtiden.

Celgene
Celgene är ett globalt läkemedelsföretag med behandlingar mot blodcancersjukdomar, solida cancertumörer samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Celgene har drygt 100 anställda i Norden och investerar 35% av sin årsomsättning i forskning och utveckling. Läs mer om Innovationsplattformen på: innovationsplattformen.se

www.celgene.se
www.facebook.com/Celgene
www.linkedin.com/company/celgene
NS-CELG180002 1/2018