Etikettarkiv: Biomarkör

Bristol-Myers Squibb utvecklar framtidens immunterapi

Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bristol-Myers Squibb (BMS) har en lång tradition av att utveckla immunonkologiska läkemedel. Företagets första immunonkologiska läkemedel kom 2011 och var riktat mot malignt melanom. Genom att analysera immunonkologiska biomarkörer och kombinera olika preparat utvecklar BMS framtidens immunterapeutiska läkemedel.

– Vi fokuserar mycket på att kombinera olika immunonkologiska läkemedel med varandra och med andra typer av cancerläkemedel för att undersöka vilka effekter det kan ha för patienterna. Tidigare utvecklade vi ofta läkemedel för specifika cancerdiagnoser, men idag har vi en bredare utgångspunkt i våra kliniska prövningar. För tillfället pågår exempelvis studier på ett femtiotal olika cancerformer, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.

Bidrar till jämlik cancervård
En nyckelfaktor för BMS är förstås en nära samverkan med sjukvården, både kring kliniska prövningar och med utbildningsinsatser för läkare och sjuksköterskor. Utbildningstillfällena ger även en bra möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter med varandra gällande behandlingar vid olika typer av cancer.
– På senare år har den nationella processen för att få ut nya, godkända sjukhusläkemedel till sjukvården kontinuerligt effektiviserats. Det är oerhört glädjande eftersom det bidrar till en mer jämlik vård när nya läkemedel når patienter i hela landet, säger Magnus Andersson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.
Förutom ren läkemedelsforskning bedriver BMS också en intensiv forskning för att försöka hitta olika biomarkörer som skulle kunna förutsäga effekten av immunologiska läkemedel. Ett område som undersöks är olika genetiska markörer för att se om de skulle kunna förutsäga läkemedlens effekt på olika undergrupper av cancer.
– Vi har på senare år dessvärre noterat en nedgång i antalet patienter som deltar i våra kliniska studier. För att öka rekryterings­underlaget bör svensk sjukvård inspireras av andra nordiska länder, där läkare inte administrerar kliniska studier vid sidan av sitt ordinarie arbete, säger Ulrika Brunell Abrahamsson.

Bristol-Myers Squibb
I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienterna. BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning.

Bristol-Myers Squibb AB
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.com/se

Banbrytande licensavtal milstolpe för AroCell

Staffan Eriksson, forskningschef och en av grundarna av AroCell och Claes Post, styrelseordförande i AroCell.
Staffan Eriksson, forskningschef och en av grundarna av AroCell och Claes Post, styrelseordförande i AroCell.
AroCell, som utvecklat en teknologi för att mäta koncentration av enzymet TK1 i blod, tecknade under våren ett globalt icke-exklusivt licensavtal med Roche. Roche kommer att utveckla ett diagnostiskt test för förbättrad cancerdiagnos och behandling med hjälp av AroCells teknologi.

AroCell utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder som mäter proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov.
– Vår teknologi mäter celldelning och cellsönderfall i kroppen genom förhöjningar av TK1 i blodet. Det innebär att vi kan identifiera tidiga symtom på cancersjukdomar, i synnerhet lymfom och leukemier. Med vårt test, som baseras på antikroppar, kan man även mäta solida tumörer. De kan vara något svårare att upptäcka på ett mycket tidigt stadium eftersom antalet tumörceller är få, säger Staffan Eriksson, AroCells forskningschef och en av grundarna.
Roche kommer att ansvara för klinisk validering och finansiering av testet som föregår den globala lanseringen på den kapacitetsstarka cobas-plattformen.

Accelererar processen
– Vi är mycket stolta över att Roche valt att samarbeta med oss för att vidareutveckla vår teknologi för att mäta koncentration av TK1 i blod. Det här är en fantastisk framgång för AroCell som bolag men framför allt för TK1 som biomarkör inom cancerdiagnostik och behandling, säger Staffan Eriksson.
Roches omfattande forskningsresurser, globala närvaro och gedigna kunskapsbank innebär en acceleration av processen som kan leda till en framgångsrik kommersialisering av TK1.
– Licensavtalet är ett värdefullt erkännande för oss, en bekräftelse på att TK1 är en viktig markör och att Roche har identifierat potentialen i vår innovation. I förlängningen kan det innebära att vi når väldigt många patienter globalt med vår testmetod, säger Staffan Eriksson.
– Biomarkörer är en växande marknad. Licensavtalet ger oss tillgång till ett globalt kliniskt nätverk och omfattande forskningsresurser som bidrar till att många patienter kan dra nytta av vår teknologi framöver, säger Claes Post, styrelse­ordförande i AroCell.

AroCell
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester har potential att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumörcellerna växer och sönderfaller. Detta görs med hjälp av ett enkelt blodprov.
www.arocell.com