Presentation

Banbrytande licensavtal milstolpe för AroCell

Publicerad 17 maj 2018

Staffan Eriksson, forskningschef och en av grundarna av AroCell och Claes Post, styrelseordförande i AroCell.
Staffan Eriksson, forskningschef och en av grundarna av AroCell och Claes Post, styrelseordförande i AroCell.
AroCell, som utvecklat en teknologi för att mäta koncentration av enzymet TK1 i blod, tecknade under våren ett globalt icke-exklusivt licensavtal med Roche. Roche kommer att utveckla ett diagnostiskt test för förbättrad cancerdiagnos och behandling med hjälp av AroCells teknologi.

AroCell utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder som mäter proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov.
– Vår teknologi mäter celldelning och cellsönderfall i kroppen genom förhöjningar av TK1 i blodet. Det innebär att vi kan identifiera tidiga symtom på cancersjukdomar, i synnerhet lymfom och leukemier. Med vårt test, som baseras på antikroppar, kan man även mäta solida tumörer. De kan vara något svårare att upptäcka på ett mycket tidigt stadium eftersom antalet tumörceller är få, säger Staffan Eriksson, AroCells forskningschef och en av grundarna.
Roche kommer att ansvara för klinisk validering och finansiering av testet som föregår den globala lanseringen på den kapacitetsstarka cobas-plattformen.

Accelererar processen
– Vi är mycket stolta över att Roche valt att samarbeta med oss för att vidareutveckla vår teknologi för att mäta koncentration av TK1 i blod. Det här är en fantastisk framgång för AroCell som bolag men framför allt för TK1 som biomarkör inom cancerdiagnostik och behandling, säger Staffan Eriksson.
Roches omfattande forskningsresurser, globala närvaro och gedigna kunskapsbank innebär en acceleration av processen som kan leda till en framgångsrik kommersialisering av TK1.
– Licensavtalet är ett värdefullt erkännande för oss, en bekräftelse på att TK1 är en viktig markör och att Roche har identifierat potentialen i vår innovation. I förlängningen kan det innebära att vi når väldigt många patienter globalt med vår testmetod, säger Staffan Eriksson.
– Biomarkörer är en växande marknad. Licensavtalet ger oss tillgång till ett globalt kliniskt nätverk och omfattande forskningsresurser som bidrar till att många patienter kan dra nytta av vår teknologi framöver, säger Claes Post, styrelse­ordförande i AroCell.

AroCell
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester har potential att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumörcellerna växer och sönderfaller. Detta görs med hjälp av ett enkelt blodprov.
www.arocell.com

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)