Etikettarkiv: Barncancer

Fertilitet och sexualitet efter cancer

Claudia Lampic och Lena Wettergren, docenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Claudia Lampic och Lena Wettergren, docenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Forskningsprogrammet Fex-Can fokuserar på frågor kring fertilitet och sexualitet för unga vuxna som har behandlats för cancer. Forskningsledare är Claudia Lampic och Lena Wettergren.

Programmet omfattar fyra projekt: Fex-Can Young Adults (YA), Fex-Can Childhood, Co-Creation och Fex-Talk. Arbetet med Fex-Can YA har kommit en god bit på vägen – baslinjemätningen av över 1 000 unga cancerpatienter har avslutats och en behandlingsstudie har genomförts, vilket innebär att de står i begrepp att analysera data.
– Fex-Can YA undersöker förekomsten av sexuella problem och oro kring att kunna bli förälder efter att ha haft cancer som ung vuxen. Vi har utvecklat ett webbbaserat behandlingsprogram för att lindra sådana problem. Visar det sig framgångsrikt hoppas vi att det ska kunna erbjudas inom den vanliga vården, berättar Claudia.

Stor datainsamling i höst
Nästa steg är Fex-Can Childhood, vilket fokuserar på personer i åldrarna 19 till 40 som har haft barncancer. Omkring 5 000 personer i hela landet kommer att bli ombedda att besvara frågor för att mäta sexuell och reproduktiv hälsa.
– Datainsamlingen sker i höst och vi kommer att modifiera vårt existerande behandlingsprogram för den här målgruppen. Det är oerhört viktigt att vår forskning är relevant för de som är berörda – vilket leder mig till det tredje projektet, Co-Creation. Där har vi ett mångårigt samarbete med en grupp före detta cancerpatienter och närstående, såväl som med vårdprofessioner, kvalitetsregister och olika patientorganisationer, säger Lena.

Utformar utbildningsinsatser
Fex-Talk är en utbildningsinsats för att träna sjuksköterskor inom cancervård att samtala om sexualitet och fertilitet med sina patienter. Många patienter är missnöjda med hur dessa frågor kommuniceras, trots att de är så angelägna.
– Målet är att utveckla motsvarande utbildningsinsatser för andra professioner. Detta är viktiga frågor för de flesta och därför behöver vi skapa verktyg som kan vara till stöd och hjälp, avslutar de.

Karolinska Institutet – Forskningsprogrammet Fex-Can
Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer, och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Claudia Lampic, 08-524 823 70, E-post: claudia.lampic@ki.se
Lena Wettergren, 08-524 836 50, E-post: lena.wettergren@ki.se

Tror på en nollvision för barncancer

John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet.
John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet.
– Jag tror på en nollvision när det gäller barncancer, precis som vi har för trafiken. Det säger John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet som forskar kring de mest svårbotade och vanligaste cancerformerna hos barn.

Neuroblastom och medulloblastom är två nervcellscancrar som angriper binjurar och lillhjärnan i det perifera och centrala nervsystemet.
– Idag går det att bota majoriteten av alla barncancrar, men när det gäller dessa cancerformer återkommer ofta tumörerna efter en tid och då finns det ingen botande behandling, säger John Inge Johnsen.
Ett första steg för att hitta en lösning är att få svar på varför tumören lyckas komma tillbaka.
– Vi arbetar utifrån teorin att det finns några tumörceller som överlever behandlingen och stannar kvar i kroppen. Troligen är detta en slags tumörstamceller som har förmåga att förnya sig själva och på så vis kan undgå att slås ut av cellgifter och strålning.

Ny metod
Till dags dato har forskarna haft en stor utmaning i att identifiera dessa celler eftersom mindre än en procent av alla celler som går att hitta i en tumör har det potentiella uttrycket av att kunna vara en tumörstamcell.
– Vi har nu etablerat en ny metod som kommer att föra vår forskning en bra bit framåt. Med hjälp av ny teknik kan vi molekylärbiologiskt studera varje enstaka cell i cancertumören. På så vis tror jag vi kan hitta tumörstamcellerna, dissekera vilka egenskaper de har och se hur de skiljer sig från både normala celler och majoriteten av alla cancerceller.
Forskargruppen har redan lyckats hitta några celler där resultaten från laboratorieförsöken tyder på att det är cancerstamceller.
– Vi vet idag att vi klarar av att isolera dessa celler, i nästa steg försöker vi hitta droger som kan slå ut dem.
Det arbetet sker genom sökningar i drogbibliotek med godkända läkemedel som redan finns på apotek och som inte nödvändigtvis används för behandling mot cancer.
– Om vi skulle få träff blir det mycket enklare för oss att gå direkt till klinik med våra fynd. Läkemedlet är ju i så fall redan godkänt, hittar vi något som fungerar kan kunskapen appliceras direkt och hjälpa många patienter snabbt. Det ultimata målet är att hitta en ny förbättrad terapi som kan leda till bättre överlevnad och mindre biverkningar för barn med medulloblastom och neuroblastom.