Tror på en nollvision för barncancer

Publicerad 18 maj 2017
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet.
John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet.
– Jag tror på en nollvision när det gäller barncancer, precis som vi har för trafiken. Det säger John Inge Johnsen, docent vid Karolinska Institutet som forskar kring de mest svårbotade och vanligaste cancerformerna hos barn.

Neuroblastom och medulloblastom är två nervcellscancrar som angriper binjurar och lillhjärnan i det perifera och centrala nervsystemet.
– Idag går det att bota majoriteten av alla barncancrar, men när det gäller dessa cancerformer återkommer ofta tumörerna efter en tid och då finns det ingen botande behandling, säger John Inge Johnsen.
Ett första steg för att hitta en lösning är att få svar på varför tumören lyckas komma tillbaka.
– Vi arbetar utifrån teorin att det finns några tumörceller som överlever behandlingen och stannar kvar i kroppen. Troligen är detta en slags tumörstamceller som har förmåga att förnya sig själva och på så vis kan undgå att slås ut av cellgifter och strålning.

Ny metod
Till dags dato har forskarna haft en stor utmaning i att identifiera dessa celler eftersom mindre än en procent av alla celler som går att hitta i en tumör har det potentiella uttrycket av att kunna vara en tumörstamcell.
– Vi har nu etablerat en ny metod som kommer att föra vår forskning en bra bit framåt. Med hjälp av ny teknik kan vi molekylärbiologiskt studera varje enstaka cell i cancertumören. På så vis tror jag vi kan hitta tumörstamcellerna, dissekera vilka egenskaper de har och se hur de skiljer sig från både normala celler och majoriteten av alla cancerceller.
Forskargruppen har redan lyckats hitta några celler där resultaten från laboratorieförsöken tyder på att det är cancerstamceller.
– Vi vet idag att vi klarar av att isolera dessa celler, i nästa steg försöker vi hitta droger som kan slå ut dem.
Det arbetet sker genom sökningar i drogbibliotek med godkända läkemedel som redan finns på apotek och som inte nödvändigtvis används för behandling mot cancer.
– Om vi skulle få träff blir det mycket enklare för oss att gå direkt till klinik med våra fynd. Läkemedlet är ju i så fall redan godkänt, hittar vi något som fungerar kan kunskapen appliceras direkt och hjälpa många patienter snabbt. Det ultimata målet är att hitta en ny förbättrad terapi som kan leda till bättre överlevnad och mindre biverkningar för barn med medulloblastom och neuroblastom.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)