Etikettarkiv: AI

Artificiell intelligens ska bidra till säkrare diagnoser

Foto: Shutterstock

– En cancerpatient möter många läkare under sin sjukdomstid, men just där och då, framför mikroskopet, så är det min patient. Det säger Lars Egevad, professor i patologi vid Karolinska Institutet som ägnar sin forskning åt att förbättra diagnostiken av prostatacancer.

Lars Egevad, professor i patologi vid Karolinska Institutet.
Lars Egevad, professor i patologi vid Karolinska Institutet.

Diagnostik av prostatacancer sker genom mikroskopiska analyser av tumörvävnad. Den grundläggande analystekniken har egentligen varit ganska likartad de senaste hundra åren. Det som förändrats är att mikroskopen blivit bättre, kunskapen större och i vissa fall används specialfärgningar och genetiska analyser för att komma närmare rätt diagnos. I prostatadiagnostiken används numera ofta MR-kamera för att styra nålen rätt vid biopsitagningen.
– För det mesta är det inga problem att ställa diagnos, men ibland är det knepigare. Då kan specialfärgningar av tumörprovet ge stöd åt diagnosen, berättar Lars Egevad.
Studier visar att det trots det finns en felfrekvens i prostatcancerdiagnostiken på cirka 0,5 till 2 procent. Det kan tyckas lite, men för den enskilda patienten kan det få stora konsekvenser.
– Överdiagnostik och överbehandling är lika illa som att missa en cancer.

”Överdiagnostik och överbehandling är lika illa som att missa en cancer.”

Webbutbildning och AI
För att höja säkerheten i diagnostiken har Lars Egevad tillsammans med sin forskargrupp utarbetat en webbaserad utbildning. Tanken från början var att tillhandahålla ett kostnadseffektivt verktyg för utbildning av patologer i tredje världen, men även svenska patologer under utbildning har stor nytta av denna kostnadsfria resurs.
– Vi lät ett antal patologer i målgruppen testa sig själva med hjälp av bildbaserade exempel. Sedan gjorde de ett antal självinstruerande utbildningsavsnitt innan de testades igen. Det visade sig att träffsäkerheten i diagnoserna ökade rejält!
Forskargruppen har även utvecklat ett AI-system som kan användas för att diagnostisera och gradera prostatacancer. Studien som nyligen presenterats i tidskriften The Lancet Oncology, visade att AI-systemet var lika bra på att identifiera och gradera prostatacancer som ledande uropatologer. Tanken är dock inte att ersätta patologerna utan att använda AI-verktyget som ett säkerhetssystem för att inte missa cancerfall.
Det övergripande målet med Lars Egevads forskning är att få ner felmarginalen inom prostacancerdiagnostiken till lägsta möjliga nivå.
– Det är enormt viktigt att man som patolog förstår att det finns en levande människa bakom varje tumörprov. Inte bara cancerdiagnosen utan även prognostiska faktorer som tumörgrad ligger till grund för klinikernas behandlingsval och får stora konsekvenser för patienten. I vårt yrke handlar det inte om att gissa rätt; säger man cancer så ska det vara cancer och patienterna måste kunna lita på att vår tumörgradering är så välkalibrerad som möjligt.

Investera i molnbaserad mjukvara för cancerforskning på miljardmarknad

Arbetet med forskning och utveckling leds bland annat av MedicWaves båda grundare Tobias Persson med sitt unika fokus på programmering, och Michal Lysek som drivs av sitt intresse för biologi och datorer.
Arbetet med forskning och utveckling leds bland annat av MedicWaves båda grundare Tobias Persson med sitt unika fokus på programmering, och Michal Lysek som drivs av sitt intresse för biologi och datorer.
Emissionsaktuella MedicWaves algoritmer har gett forskarna ett effektivt hjälpmedel i kampen mot cancer. Bolaget genomför nu en nyemission för att inleda en kommersialisering av affären genom att lägga sina analysmjukvaror som en molntjänst på internet. Siktet är också inställt på en aktienotering.

MedicWave Spectrolyzer är en specialanpassad mjukvara för analys av biologiska data från masspektrometriinstrument. Forskarvärlden menar att proteomiken, läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler, kan bryta igenom en barriär inom genforskningen genom att på ett mycket tidigt stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som exempelvis cancer i olika former.
– Att analysera proteiner är en komplex utmaning, datamängderna är så omfattande att analysfasen blivit en flaskhals. MedicWaves automatiserade mjukvarutverktyg löser detta problem, säger bolagets vd Karl Hillgård.
MedicWave Spectrolyzer är en produktsvit med analysprogram för olika typer av protein och metabolikanalyser av data från olika typer av masspektrometriinstrument.

Snabbt växande marknader
Masspektrometritekniken har revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken − dataanalys och utveckling av medicinsk mjukvara − idag är en fundamentalt viktig del inom proteomiken med enormt stora möjligheter.
– Utvecklingen går rekordsnabbt, masspektrometrin får ständigt nya användningsområden. Det finns ett snabbt växande behov av mjukvaror som kan hantera tunga datamängder. Här verkar vi i den absoluta frontlinjen inom en nisch med mycket stor utvecklingspotential, säger Karl Hillgård.
Marknaden för MedicWaves produkter beräknas tillsammans omsätta cirka 40 miljarder USD.
MedicWave har nu flyttat upp sina produkter i ”datamolnet” och erbjuder dem som en molntjänst.
– Prestandamässigt förvandlar vi en vanlig enkel dator till en potentiell superdator och ger kunderna i princip obegränsad beräkningskraft. Vi byter en större engångslicensintäkt till något som mest kan liknas vid ett abonnemang, vilket är betydligt lättare att teckna sig för. När vi är igång med molntjänsten går vi in i en kommersialiseringsfas. Planen är att notera bolaget under hösten 2018, säger Karl Hillgård.

Läs mer om MedicWave och nyemissionen här

MedicWave
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: 3,2 MSEK
Teckningskurs: 1,35 kronor per aktie
Teckningstid: 20 maj–15 juni 2018
Memorandum:
www.medicwave.com eller www.eminova.se