Presentation

Investera i molnbaserad mjukvara för cancerforskning på miljardmarknad

Publicerad 17 maj 2018

Arbetet med forskning och utveckling leds bland annat av MedicWaves båda grundare Tobias Persson med sitt unika fokus på programmering, och Michal Lysek som drivs av sitt intresse för biologi och datorer.
Arbetet med forskning och utveckling leds bland annat av MedicWaves båda grundare Tobias Persson med sitt unika fokus på programmering, och Michal Lysek som drivs av sitt intresse för biologi och datorer.
Emissionsaktuella MedicWaves algoritmer har gett forskarna ett effektivt hjälpmedel i kampen mot cancer. Bolaget genomför nu en nyemission för att inleda en kommersialisering av affären genom att lägga sina analysmjukvaror som en molntjänst på internet. Siktet är också inställt på en aktienotering.

MedicWave Spectrolyzer är en specialanpassad mjukvara för analys av biologiska data från masspektrometriinstrument. Forskarvärlden menar att proteomiken, läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler, kan bryta igenom en barriär inom genforskningen genom att på ett mycket tidigt stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som exempelvis cancer i olika former.
– Att analysera proteiner är en komplex utmaning, datamängderna är så omfattande att analysfasen blivit en flaskhals. MedicWaves automatiserade mjukvarutverktyg löser detta problem, säger bolagets vd Karl Hillgård.
MedicWave Spectrolyzer är en produktsvit med analysprogram för olika typer av protein och metabolikanalyser av data från olika typer av masspektrometriinstrument.

Snabbt växande marknader
Masspektrometritekniken har revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken − dataanalys och utveckling av medicinsk mjukvara − idag är en fundamentalt viktig del inom proteomiken med enormt stora möjligheter.
– Utvecklingen går rekordsnabbt, masspektrometrin får ständigt nya användningsområden. Det finns ett snabbt växande behov av mjukvaror som kan hantera tunga datamängder. Här verkar vi i den absoluta frontlinjen inom en nisch med mycket stor utvecklingspotential, säger Karl Hillgård.
Marknaden för MedicWaves produkter beräknas tillsammans omsätta cirka 40 miljarder USD.
MedicWave har nu flyttat upp sina produkter i ”datamolnet” och erbjuder dem som en molntjänst.
– Prestandamässigt förvandlar vi en vanlig enkel dator till en potentiell superdator och ger kunderna i princip obegränsad beräkningskraft. Vi byter en större engångslicensintäkt till något som mest kan liknas vid ett abonnemang, vilket är betydligt lättare att teckna sig för. När vi är igång med molntjänsten går vi in i en kommersialiseringsfas. Planen är att notera bolaget under hösten 2018, säger Karl Hillgård.

Läs mer om MedicWave och nyemissionen här

MedicWave
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: 3,2 MSEK
Teckningskurs: 1,35 kronor per aktie
Teckningstid: 20 maj–15 juni 2018
Memorandum:
www.medicwave.com eller www.eminova.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)