Presentation
Kancera

Tre vägar att bryta behandlingsresistens

Publicerad 24 maj 2021
Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt och Thomas Olin. Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt och Thomas Olin. Foto: Thomas Henrikson

Kancera är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar framtidens målsökande läkemedel mot inflammation och cancer. I de vetenskapliga tidskrifterna Cancers och eJHaem presenteras resultat från studier av tre läkemedelskandidater.

Företaget var först i världen att kliniskt utveckla småmolekylära läkemedel som blockerar fraktalkinsystemet, ett nyupptäckt styrsystem som påverkar immunceller och cancerceller.
– Vi inväntar resultat från en fas II-studie inom inflammationsområdet och planerar att starta ytterligare en under 2021. Vår förväntan är att Kanceras läkemedelskandidat effektivt ska kunna motverka allvarlig hyperinflammation, säger Thomas Olin, VD för Kancera.
Bolagets fraktalkinblockerare har även potential att bli en ny generations målstyrt läkemedel mot äggstockscancer.
– En nyligen publicerad upptäckt i tidskriften Cancers visar att fraktalkinblockerare kan minska cancercellers förmåga att reparera DNA. Därigenom ser vi en stor möjlighet att komplettera PARP-hämmare i behandlingen av ovarialcancer för att bryta resistens mot kemoterapi i avancerade stadier av denna sjukdom. Det skulle innebära ett stort genombrott, säger Thomas Olin.
Öka effekten av strålbehandling
En ny läkemedelskandidat, KAND757, riktar sig mot sockeromsättningen och DNA-reparation i cancerceller genom att hämma enzymet PFKFB3. En andra publikation i Cancers presenterar lovande resultat vid ändtarmscancer.
– Substansen dödar effektivt cancerceller från patienter med ändtarmscancer genom att strypa sockeromsättningen. Eftersom det även är visat att läkemedlet ökar cancercellers känslighet för strålning, hoppas vi nu kunna utveckla nästa generation av tilläggsbehandling som krävs för komplett tillbakagång av ändtarmscancer efter strålbehandling, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och medgrundare till Kancera.

Bryta resistens mot behandling
Kancera har tillsammans med samarbetspartners på Karolinska Institutet och sjukhuset publicerat laboratorieresultat som visar att Kanceras ROR1-hämmare
KAN571 har kapacitet att bryta behandlingsresistens mot läkemedlet ibrutinib i leukemiceller genom att blockera en av cancerns överlevnadssignaler.
– Sekventiell terapi med olika läkemedel är mycket angeläget för att motverka behandlingsresistens. Resultaten från denna studie indikerar att ROR1-hämmare representerar en sådan grupp av framtida läkemedel, fortsätter Håkan Mellstedt.

Kancera

Kancera utvecklar läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar i nära samarbete med forskare och kliniker, och finns etablerat inom Karolinska Institutet Science Park. Fokus för verksamheten ligger på läkemedel mot hyperinflammation samt mekanismer som bryter behandlingsresistens i avancerad cancer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.kancera.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)