Presentation
Personalised Cancer Medicine

Snabb utveckling mot individanpassad cancervård

Publicerad 24 maj 2021
Foto: Ulf Sirborn, Håkan Flank
Ingemar Ernberg (Foto: Ulf Sirborn), Johan Lindberg (Foto: Håkan Flank), Päivi Östling (Foto: Håkan Flank), Eskil Degsell, Claes Karlsson (Foto: Håkan Flank) och Michele Masucci (Foto: Håkan Flank).
Ingemar Ernberg (Foto: Ulf Sirborn), Johan Lindberg (Foto: Håkan Flank), Päivi Östling (Foto: Håkan Flank), Eskil Degsell, Claes Karlsson (Foto: Håkan Flank) och Michele Masucci (Foto: Håkan Flank).

Tack vare en dynamisk kunskapsutveckling inom biovetenskap och bioteknik finns nu förutsättningarna att individanpassa och optimera framtidens cancerdiagnostik och behandling i rutinsjukvården. Med på resan finns patienter och närstående; viktiga nyckelspelare i utvecklingen av framtidens precisionsmedicin inom svensk cancervård.

Mycket har hänt sedan ”PCM-programmet” vid Karolinska Institutet startade 2014. Huvudsyftet var att underlätta införandet av Personalised Cancer Medicine (PCM) vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt SciLifeLab; ett nationellt forskningscentrum med infrastruktur för molekylära biovetenskaper. Under 2020 införde dessa aktörer precisionsmedicin som ett topprioriterat samarbetsområde.
– Det är fantastiskt roligt. Sverige har nu chansen att lyfta precisionsmedicin till en toppnivå internationellt, säger Ingemar Ernberg, professor vid Karolinska Institutet och ordförande för PCM-programmet.
PCM-Programmet, som nyligen utvärderats av en kommitté bestående av internationellt ledande forskare och onkologer, lovordas för de satsningar och det intensiva arbete som har gjorts och görs.
– Vårt närmaste fokus är nu på tidiga kliniska prövningar med PCM-design, utveckla det internationella samarbetet, särskilt med Cancer Core Europe, samt låta patienter och närstående vara viktiga medspelare i vårt arbete.

Molekylärdiagnostik i vården
Det är idag möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt kartlägga somatiska och nedärvda förändringar som har betydelse för cancer.
– Vi har utvecklat ett färdigt koncept för att brett kunna implementera den nya generationens molekylärdiagnostik i svensk rutinsjukvård, säger Johan Lindberg, cancerforskare och projektledare vid PCM-programmet.
Han leder nu en akademisk implementeringsstudie (iPCM) där molekylärdiagnostik införs och testas i full skala. Under ett års tid ska alla nydiagnostiserade avancerade solida tumörer i Region Stockholm kartläggas och analyseras i syfte att identifiera genetiska förändringar hos cancercellerna. Förhoppningsvis kommer modellen att direkt kunna överföras till rutinsjukvården. Målet är att kunna erbjuda den bästa diagnostiken, och därigenom optimera förutsättningarna för effektiv behandling, samt biomarkörbaserade kliniska studier.
PCM-programmet har även initierat en pilotstudie (Feno-PCM) som leds av Päivi Östling, biträdande professor och forskningsledare på SciLifeLab i Stockholm. Med nya systembiologiska verktyg vill forskargruppen förstå hur genförändringar påverkar cancersjukdomars svar på läkemedel och hur det återspeglas i protein- och RNA-uttrycket; kunskap som kan användas för att föra ut precisionsmedicinen i vården.
I en tid då många nya målinriktade cancerläkemedel lanseras, är det också viktigt att det finns effektiva verktyg som kan inkludera patienter i kliniska studier, menar Claes Karlsson, programdirektör för PCM-programmet.
– Vi har idag förutsättningar att identifiera avvikelser i tumörceller, men också att hitta mekanismer för att effektivt behandla patienter med cancer. Det är oerhört viktigt med tidiga kliniska prövningar.

Patientrapporterade data
Men precisionsmedicin handlar inte endast om satsningar på genomik och proteomik, utan även på ”symtomik”.
– Inom ramen för PCM-programmet driver vi ett projekt där vi vill göra det möjligt för patienter med cancer att själva rapportera in data. Arbetet sker i nära samarbete med patientorganisationer, sjukhuskliniker, regionala cancercentrum och det nationella projektet IPÖ, individuell patientöversikt, säger Eskil Degsell, ledamot i hjärntumörföreningen.
Med hjälp av patientöversikten kan patienter tillsammans med vårdgivare få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda skattningar av hälsa och sjukdom.
– För flera cancerformer har det visat sig att patientrapporterade data påtagligt kan förbättra tidig upptäckt, livskvalitet och behandlingsresultat. Patientföreningar i nära samverkan med kliniker och forskare kommer att spela en stor och viktig roll i den här snabba utvecklingen mot precisionsmedicin i sjukvården, säger Eskil Degsell.

Karolinska Institutet – Personalised Cancer Medicine

Programmet Personalised Cancer Medicine (PCM) vid Karolinska Institutet (KI), är en tvärvetenskaplig forskningsplattform och finansieras huvudsakligen av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Huvudfokus är att stärka infrastrukturen för precisionsmedicin lokalt, nationellt och internationellt.

www.pcm-ki.se

https://ki.se/en/cancerresearchki/cancer-research-ki

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)