Presentation
Bayer

Samverkan för bättre behandlingsmöjligheter

Publicerad 24 maj 2021
Nyosha Alikhani, Medical Science Liaison på Bayer. Foto: Johan Marklund
Nyosha Alikhani, Medical Science Liaison på Bayer. Foto: Johan Marklund

Bayer har en lång tradition av att utveckla läkemedel för be­handling av olika cancerformer. Inom både prostatacancer och precisionsmedicin finns produkter i olika faser av ett läkemedels livscykel. Bayers läkemedelsutveckling baseras på nära samverkan med såväl sjukvård som småskaliga och innovativa läkemedelsbolag.

Bayers övergripande vision är att utveckla innovativa cancerläkemedel med potential att både förlänga patienternas liv och stärka deras livskvalitet.
– Precisionsmedicin innebär verkligen ett paradigmskifte inom onkologi eftersom genetisk testning möjliggör en skräddarsydd behandling med hög precision. Med genetisk testning kan man nu ta reda på huvudorsaken till att en tumör har uppstått och skräddarsy behandlingen med hög precision utefter den enskilda patienten.
– Vår ambition är att leda utvecklingen inom onkologiska precisionsläkemedel där en tumörs genetiska profil, i stället för nödvändigtvis dess histologi, bestämmer behandlingsvalet, säger Nyosha Alikhani, Medical Science Liaison på Bayer.

Nära samverkan
Bayers djupt rotade samverk­anskultur synliggörs i ett nära samarbete med det nationella kvalitetsregistret för prostatacancer som strävar efter kvalitetsuppföljning i vården och ökad optimering av behandlingar och patientupplevelse. Ytterligare en av bolagets strategier, att förvärva och vidare­utveckla innovativa läkemedelskandidater är ett exempel på företagets strävan efter samverk­an. Ett av Bayers nyligen lanserade prostatacancerläkemedel har exempelvis utvecklats i nära samarbete med det finska läkemedelsbolaget Orion.
– Vi har dessutom flera andra intressanta läkemedelskandidater på gång bland annat med fokus just på prostatacancer. Vi strävar efter att genomföra och stödja så många kliniska prövningar som möjligt i Sverige och arbetar kontinuerligt för att studier ska lokaliseras hit. Vi har hittills varit framgångsrika i det arbetet, vilket både stärkt vårt nätverk och uppskattas av svenska kliniker, säger Lena Thyrell, Medical Advisor på Bayer.

Lena Thyrell, Medical Advisor på Bayer.
Bayer

Bayer är ett globalt life science-företag med verksamhet i 77 länder. Affärsområdet Pharmaceuticals fokuserar på receptbelagda produkter och på specialläkemedel inom områdena onkologi, hematologi och oftalmologi.

www.bayer.se

www.bayer.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)