Tema Cancer

Hallå där Patrik Rossi

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Mia Orling, Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset / Skanska
Montage. Foton: Mia Orling, Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset / Skanska

Hallå där Patrik Rossi, chef för Tema Cancer. Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet numera ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre (CCC).

Vad innebär det att vara ett CCC?
– Det innebär att vi möter de högt ställda kraven som Organisation of European Cancer Institutes, OECI, ställer på kvalitet, vård, utbildning och forskning inom området cancer. Ackrediteringen är bara början på en långsiktig utveckling inom OECI:s ramverk som för vår del innebär att vi fortsätter sträva efter att höja kvaliteten i alla aspekter av vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.

Hur märks det på verksamheten?
– Även om vi bara varit ett officiellt CCC i drygt ett år har vägen dit länge påverkat verksamheten. Ackrediteringen föregicks av en lång process där vi kartlade styrkor och förbättringsområden inom organisationen både vad gäller kvalitetsledningssystem, vårdinnehåll samt utbildning och forskning. Utifrån den kartläggningen har vi satt upp verksamhetsmål och lagt en plan för hur vi vill arbeta för att utveckla vård, forskning och utbildning inom cancerområdet framöver. Varje år lämnas en statusrapport till OECI som fortsätter att granska verksamheten, och vart femte år görs en ny utvärdering för att vi skall behålla denna ackreditering.

Vad innebär ett CCC för patienterna?
– Ackrediteringsprogram för Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
För oss är det övergripande målet med ackrediteringen att ge en tryggare, säkrare och bättre vård både idag och i framtiden.

Hur har Coronapandemin påverkat cancervården?
– Pandemin har påverkat sjukvårdssystemet i alla led. Färre patienter har sökt vård för symptom och det finns tyvärr ett för stort antal oupptäckta cancerfall som sjukvården normalt sett skulle ha hittat. De patienter som kommit till oss under pandemin har vi hittills kunnat erbjuda samma behandling som vanligt. Nu börjar det bli en aning besvärligt eftersom pandemin pågått så länge att det börjar komma patienter som kanske har väntat lite för länge med att söka vård. Jag ser framför mig en ökad belastning på cancervården inom de närmaste två åren. Exakt vad det kommer att ta sig uttryck i är väldigt svårbedömt.

Vad längtar du efter just nu?
– Jag längtar verkligen efter att pandemin ska ta slut så att patienter inte tvekar att söka vård utan kontaktar sjukvården, så att vi kan hjälpa dem att få behandling för sin cancer i tid. Om alla vaccinerar sig kan vi få ordning på pandemin vilket ger oss möjlighet att möta det uppdämda behov av cancervård som vi befarar finns.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)