Urinblåsecancer

Forskning från molekyl till patient

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI. Foto: Håkan Flank

Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI, har riktat in sin forskning på urinblåsecancer och annan avancerad cancer som utgår från urinvägarna. Inom forskningsfältet har utvecklingen gått starkt framåt.
– Vi har ett antal nya behandlingsalternativ att tillgå och fler är på väg.

Urinblåsecancer är en av de vanligare cancerformerna, med årligen närmare 3 000 nya fall i Sverige. Sjukdomen är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Det finns nya behandlingsalternativ, nya läkemedel och därmed även nytt hopp för de drabbade, så framtiden ser lovande ut, men än väntar många frågor på sin lösning. Ett huvudspår för Anders Ulléns forskningsgrupp är att dechiffrera varför patienter svarar olika bra på behandling.
– Vi vill i detalj förstå betydelsen av tumörcellernas egenskaper och deras relationer till sin nära omgivning, som immunförsvarsceller och omgivningsstrukturer.
Ett led i det arbetet är att studera tumörerna och deras celler på detaljnivå. När vävnadsprover färgas in mot flera strukturer parallellt uppstår mosaikliknande mönster som är unika för varje patients tumör. Analyserar man hundratals tumörer med tusentals enskilda celler samtidigt kan det vara svårt för ett mänskligt öga att analysera resultatet. Digitaliserad analys och så kallad Machine learning är ett sätt att komma steget längre i de molekylära vävnadsanalyserna.
– Vi utvecklar algoritmer där vi tar datorer till hjälp för att förstå vilka mönster och samvariationer mellan olika strukturer som är kopplade till diagnos och god, respektive dålig, behandlingseffekt av olika läkemedel. På sikt innebär det att vi med hjälp av AI kan låta systemen komma med förslag på tolkning av mönstren och terapival, förklarar Anders Ullén.

”Sammantaget vet vi idag att vissa personer svarar bättre på vissa typer av terapier, men inte exakt varför.”

Flera spår
Ett annat forskningsspår går ut på att studera genetiska förändringar och försöka förstå exempelvis hur vissa mutationer är kopplade till prognos och behandlingsutfall.
– Vi arbetar även med att utvärdera nya behandlingar i så kallade Real World-studier, och med att pröva nya behandlingskoncept i prospektiva studier genom både nationella och internationella samarbeten.
För framtiden hoppas Anders Ullén att patienter med avancerad cancer som utgår från urinvägarna kan erbjudas flera olika nya behandlingsalternativ och behandlingskombinationer.
– Sammantaget vet vi idag att vissa personer svarar bättre på vissa typer av terapier, men inte exakt varför. Genom att mer träffsäkert kunna bedöma sjukdomens allvarlighetsgrad och prognos kommer vi också att kunna göra bättre och mer individanpassade behandlingsval. Visionen är att det i förlängningen leder till förlängd överlevnad och bättre livskvalitet för alla drabbade patienter.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)