Matstrupe och magsäck

Forskar för att rädda liv

Publicerad 24 maj 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Jesper Lagergren, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och vid King’s College i London. Foto: Håkan Flank

– Jag vill rädda liv. Att forska med det patientperspektivet är för mig mycket viktigt, säger Jesper Lagergren, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och vid King’s College i London.

Jesper Lagergren har ägnat största delen av sin karriär åt kirurgyrket i kombination med forskning, där båda rollerna fokuserat på patienter med matstrups- eller magsäckscancer. Idag ägnar han största delen av sin arbetstid åt forskning. Ett aktuellt större projekt består av tre delprojekt med ett gemensamt mål: att färre människor ska dö i matstrupscancer.
– Vi vill minska antalet döda genom att påvisa nya förebyggande åtgärder mot att utveckla denna cancer, och klarlägga kirurgiska faktorer som medför förbättrad överlevnad.
Ett delprojekt är inriktat på magsäcksbakterien Helicobacter pylori, HP, som finns i magsäcken hos en stor del av världens befolkning. Problemet är att bakterien är både ”ond och god”, då en HP-infektion nämligen ökar risken för magsäckscancer samtidigt som den minskar risken för matstrupscancer av typen adenocarcinom.
– Vi ska studera om behandling av HP ökar risken för denna typ av matstrupscancer. Genom att slå ihop stora mängder data från nationella register i de fem nordiska länderna kan vi studera om personer som behandlats för HP har en ökad risk för matstrupscancer. Resultaten kan innebära att HP-behandling bör undvikas hos individer som har hög risk för att utveckla adenocarcinom i matstrupscancer, det vill säga de med ett förstadium till denna cancerform (Barrett’s esofagus).

”Vi vill klarlägga kirurgiska faktorer som medför förbättrad överlevnad.”

Söker evidens
Det andra delprojektet är inriktat på sambandet mellan fetma och adenocarcinom i matstrupscancer, en cancer som blir allt vanligare i befolkningen. Jesper Lagergren berättar att övervikt påtagligt ökar risken för sjukdomen, men att det är oklart om viktnedgång motverkar cancerformen.
– I ett annat nordiskt projekt ska vi analysera om personer som opererats för övervikt får en minskad risk för att utveckla matstrupscancer. Resultaten kan leda till att viktminskning kan rekommenderas till överviktiga högriskindivider för adenocarcinom i matstrupen. Vi har idag ingen evidens för att ge den rekommendationen.

Optimerad kirurgi
Det tredje delprojektet fokuserar på kirurgi som är central i behandlingen av matstrupscancer.
– Vi är intresserade av hur många lymfkörtlar kring tumören som bör eftersträvas att tas bort. Genom att samla data från alla patienter i Sverige och Finland som opererats för matstrupscancer ska vi försöka hitta vilken nivå av körtelutrymning som är den mest optimala.
Forskargruppen använder samma databas för att studera hur titthålskirurgi står sig gentemot öppen kirurgi när det gäller överlevnad hos patienterna.
– Det övergripande målet med vårt kirurg­iska projekt är att påvisa vilka faktorer som leder till optimerad behandling och längre överlevnad för patienter med matstrupscancer, fastslår Jesper Lagergren.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)