Radiumhemmets Forskningsfonder

Litet kansli med stort ansvar

Publicerad 27 maj 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond samarbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt kansli. Kansliet svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet.
Karin Friman tillträdde som ny generalsekreterare i augusti 2019. Verena Vesic är sedan 2010 ekonomichef på Radiumhemmets Forskningsfonder. Mariann Eklund har varit anställd sedan 2009 och är handläggare för ekonomi, personal och anslagsfrågor. Marija Pusic har varit anställd sedan 2013 och ansvarar för frågor kring insamling, gåvor och hemsidan.
Ett litet, men effektivt, tryggt och erfaret kansli.

Vi som arbetar på kansliet

Karin Friman, generalsekreterare
Marija Pusic, insamlare
Mariann Eklund, handläggare
Verena Vesic, ekonomichef


Radiumhemmets Forskningsfonder

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fondernas främsta mål är att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Att forskningen är patientnära innebär att resultaten inom en snar framtid förväntas komma patienter till nytta.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut forskningsanslag från avkastningen på fondernas kapital samt inkomna gåvor och testamenten från allmänheten. Under 2019 delade fonderna ut sammanlagt 78 miljoner kronor till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. För tillfället stödjer fonderna 186 forskare med ett eller flera pågående projekt. Under 2019 fick även ett stort antal forskare och doktorander möjlighet att via resebidrag delta i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.


Styrelser och forskningsnämnder

De båda fondernas styrelser och forskningsnämnder har ett tätt samarbete. De vetenskapliga nämnderna utvärderar och prioriterar forskningsansökningar, samt förbereder styrelsernas behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv ledamöter med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Cancerföreningen i Stockholm
Olle Stenman, f.d. justitieråd, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Ordförande forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare:
Anders Ullén, docent Karolinska Institutet


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2018

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2018 insjuknade 63 305 personer i cancer, vilket är 1 644 fler än året innan. 33 914 män och 29 391 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer

• Prostatacancer 10 943
• Bröstcancer 7 858
• Hudcancer 7 522 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer)
• Tjocktarmscancer 4 686
• Lungcancer 4 248
• Malignt melanom i huden 4 195

Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Att testamentera kan rädda liv

Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.