Presentation
GSK

GSK gör en kraftfull satsning på onkologi

Publicerad 27 maj 2020
Håkan Dalvik, medicinsk rådgivare inom onkologi, Anna Linnér, medicinsk chef på GSK Sverige, Claes Werthén, kommersiellt ansvarig för GSK onkologi i Sverige och Catharina Östberg, ansvarig för Kliniska prövningar i Sverige, Norge och Danmark. Foto: Gonzalo Irigoyen
Håkan Dalvik, medicinsk rådgivare inom onkologi, Anna Linnér, medicinsk chef på GSK Sverige, Claes Werthén, kommersiellt ansvarig för GSK onkologi i Sverige och Catharina Östberg, ansvarig för Kliniska prövningar i Sverige, Norge och Danmark. Foto: Gonzalo Irigoyen

GSK är återigen en viktig aktör inom onkologi, efter några års uppehåll. Området är nu ett av företagets prioriterade, med omfattande forskning, ett stort antal kliniska studier och en portfölj av planerade lanseringar.

Patientnyttan är i ständigt fokus
Efter fem års uppehåll är onkologi återigen ett av de viktigaste områdena för det ledande läkemedelsföretaget GSK. I fjol förvärvade GSK Tesaro, ett företag som är specialiserat på behandling av onkologiska sjukdomar. Det markerade starten på en kraftfull satsning på onkologi, ett område där GSK tidigare varit verksamt.
– Vi är väldigt glada att vara tillbaka inom onkologi, där vi nu gör en fokuserad och tydlig satsning med målet att utveckla nya effektiva och innovativa cancerläkemedel, berättar Claes Werthén, kommersiellt ansvarig för GSK onkologi i Sverige.

Flera cancerformer
GSK har idag ett läkemedel för gynekologisk cancer på marknaden och det finns ett starkt engagemang inom just det cancerområdet, men det bedrivs forskning och utveckling inom flera typer av cancer. Ett viktigt område för GSK är de kliniska prövningarna för nya behandlingar. Det pågår kliniska studier inom ett brett spektrum av olika cancersjukdomar och GSK samarbetar mycket nära med sjukvården.
– Vi har redan idag ett stort antal kliniska studier i Sverige och övriga Norden. Det finns sedan tidigare ett väl upparbetat samarbete med sjukvården och det är glädjande att vi så snabbt har kunnat komma igång igen. Det är oerhört värdefullt, säger Catharina Östberg, ansvarig för Kliniska prövningar i Sverige, Norge och Danmark.

Fyra områden
GSK satsar framför allt på fyra områden inom onkologi. Ett är immunonkologi, där man använder kroppens eget immunförsvar för att angripa cancer. Ett annat område är cellterapi, där patientens immunceller behandlas och återinförs i kroppen som ett vapen mot tumörcellerna. Det tredje området är epigenetik, om hur DNA slås på och av, och slutligen är det fjärde området så kallad synthetic lethality, som handlar om hur man kan påverka reparationsprocessen i DNA för att hämma cancertillväxt.
– Vi ser en stark ökning av kliniska studier inom alla dessa områden, inte minst inom immun­onkologi, där vi idag har ett flertal substanser i utveckling. Men vi har mycket FoU inom samtliga av dessa fyra områden, berättar Håkan Dalvik, medicinsk rådgivare inom onkologi.
– Vi har en bred forskningsportfölj med en rad nya behandlingsalternativ för patienterna. I framtiden kommer vi förhoppningsvis kunna erbjuda en alltmer individualiserad behandling, där man genom exempelvis biomarkörer kan identifiera grupper av patienter som kan ha extra nytta av ett visst läkemedel. Detta är viktigt, även om patientgruppen kan vara mycket liten, säger han.

Komma patient tillgodo
För GSK är ledstjärnan patientfokus och att de olika behandlingarna verkligen kommer till nytta. Företaget är mycket forskningsintensivt och visionen är att med nya, innovativa läkemedel maximera överlevnaden för så många patienter som möjligt.
– Vi brinner verkligen för det här området och är enormt stolta att vi nu är tillbaka med full kraft inom onkologi. Det är ett så oerhört viktigt område, där det finns ett stort behov av nya behandlingar och där vår forskning ser ut att resultera i många nya lovande och banbrytande behandlingsmetoder, säger Anna Linnér, medicinsk chef på GSK Sverige.
– Det är en förmån att få vara med och skapa verklig patientnytta, där vi kan förlänga och förbättra många människors liv.

GlaxoSmithKline, GSK

GSK, ett globalt vetenskapsdrivet hälso- och sjukvårdsföretag med ett speciellt syfte: att hjälpa människor göra mer, må bättre och leva längre.
Vi forskar, utvecklar och tillverkar inno­vativa produkter inom tre områden: läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter.
Vårt mål är att vara ett av världens mest innovativa, framgångsrika och pålitliga hälso- och sjukvårdsföretag.

GlaxoSmithKline AB
Box 516
169 29 Solna
Tel: 08-638 93 00
se.gsk.com

se.gsk.com

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)