Presentation

Kancera får allt fler pusselbitar på plats

Publicerad 17 maj 2019

Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd. Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd. Foto: Thomas Henrikson
– Vi vill utveckla en ny generation läkemedel mot cancer som slår mot tumörernas förmåga att utveckla resistens. Ju fler angreppssätt du har mot samma sjukdom, desto bättre är det, konstaterar Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och medgrundare till Kancera.

Kancera är världsledande i utvecklingen av syntetiska läkemedel mot den cancerspecifika tillväxtfaktorn ROR. Under förra året publicerades en artikel om bolagets ROR-molekylhämmare i den ansedda vetenskapliga tidskriften Leukemia.
– Artikeln är en viktig milstolpe som konfirmerar att vi nu har två pre-kliniska läkemedelskandidater i projektet. Publiceringen har även gett ringar på vattnet i form av nya forskningssamarbeten som innebär att vi nu får möjlighet att pröva våra läkemedelskandidater på flera cancerindikationer, säger Thomas Olin, vd.
Det ena spin-off projektet är kopplat till MD Andersson Cancer Center och inriktat på storcelliga lymfom. Det andra projektet, som drivs av forskare vid universitetet i Tammerfors, har fokus på äggstockscancer. Kancera har under det gångna året även inlett samarbete med läkemedelsbolaget Grunenthal för att vidareutveckla Kanceras HDAC-hämmare, som visat sig kunna påverka sjukdomsprocesser som inflammation, smärta och cancer.

Fractalkine
Ett annat av Kanceras projekt är riktat mot fractalkine-systemet för behandling av inflammatoriska tillstånd. Kancera har redan genomfört en lyckad fas I-studie som visat att läkemedelskandidaten KAND567 slår effektivt på Fractalkinesystemet vid doser som är väl tolererade i människa. Inom inflammationsområdet förbereds KAND567-projektet nu en fas IIa-studie inom kardiovaskulär sjukdom. Inom cancerområdet undersöker Kancera tillsammans med forskare på Karolinska Institutet om reglering av Fractalkinesystemet kan bidra till immunsystemets förmåga att känna igen och angripa tumörer.
– Vi har även genomfört en biomarkörstudie på lymfompatienter som visar att deras fractalkinesystem är aktiverat på ett speciellt sätt. Nästa steg blir mer funktionell forskning om hur ett läkemedel som blockerar fractalkine­systemet eventuellt skulle kunna mota sjukdomen, förklarar Håkan Mellstedt.
De tekniska förutsättningarna för att ha ett läkemedel på marknaden inom fem år finns på plats. För att det ska bli verklighet krävs fler partnerskap och att biologin fortsätter att stödja den positiva utvecklingen.
– Pusselbitarna blir allt fler, men för att finna dem som saknas måste det till kliniska prövningar. Idag har vi kommit så långt att vi kan se konturerna av en effektiv produkt, fastslår Håkan Mellstedt.

Kancera
I Kancera förenas akademi och industri. Läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar utvecklas i laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Ett övergripande mål är att utveckla en helt ny generation läkemedel mot cancer som slår mot de egenskaper som gör tumörer resistenta mot dagens tillgängliga behandlingar.

Kancera AB
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Tel: 08-50 12 60 80
www.kancera.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)