Tidig upptäckt gör att vi kan bota fler

Publicerad 17 maj 2018
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Annika Bergquist, överläkare och professor vid Karolinska Institutet i Huddinge.
Annika Bergquist, överläkare och professor vid Karolinska Institutet i Huddinge.
– Vår forskning syftar till att upptäcka gallvägscancer tidigt, det är enda sättet att skapa god överlevnad hos den här patientgruppen, säger Annika Bergquist, överläkare och professor vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Primär skleroserande cholangit är en kronisk leversjukdom som är den vanligaste orsaken till gallvägscancer i unga åldrar.
– Forskningen har gått framåt men vi vet fortfarande inte vad den beror på och det saknas medicinsk behandling som kan stoppa sjukdomen och minska risken för att utveckla cancer, berättar Annika Bergquist.
Hennes egen forskning är inriktad på att upptäcka förstadier av cancer.
– Det finns idag ingen bra och säker metod för att identifiera cancerutveckling i gallvägarna. Det finns heller inget sätt att förutsäga vem som löper störst risk att utveckla cancer. Sådan kunskap skulle ge möjlighet att levertransplantera högriskpatienter vilket skulle innebära att vissa inte skulle hinna utveckla cancer överhuvudtaget, och att patienter med cancer i ett tidigt skede skulle kunna botas.

MR-studie
Just nu arbetar Annika Bergquist med en övervakningsstudie för att utvärdera om årliga magnetkameraundersökningar kan leda till tidigare upptäckt av gallvägscancer.
– Vi vet väldigt lite om detta och det är svårt att veta vad på MR-bilderna som är viktigt att titta efter. Ett annat forskningsspår är att genom registerstudier studera hur ärftlighet för cancer påverkar cancerrisk vid cholangit, och vilken betydelse tjocktarmsoperation har för cancer och cancerrisk.
Hon hoppas att forskningen inom tio år kommit så långt att det är möjligt att upptäcka gallvägscancer i ett tidigt skede.
– Idag är det utsiktslöst att levertransplantera patienter om cancern redan har etablerat sig. I framtiden kommer vi förhoppningsvis att kunna förbehandla patienter som utvecklat tumörer så att fler kan transplanteras och därmed botas.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)