”Vi vill åstadkomma bättre bot och högre livskvalitet”

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Allt fler cancersjuka personer erbjuds stamcellstransplantationer, men komplikationer är vanliga och en av fem dör. Med hjälp av moderna cellseparationsmetoder tar Michael Uhlins forskargrupp fram nya sätt att behandla infektioner och slå mot tumörceller.

Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, arbetar med att ta fram en ny metod för att plocka ut, filtrera och rena celler som ges till patienter.
– Patienter som genomgår transplantation är ofta väldigt sköra och behandlingen är associerad med olika komplikationer. Vi vill försöka skräddarsy behandlingen för att åstadkomma så få komplikationer som möjligt efteråt.
När en transplanterad patient drabbas av avstötning, infektioner eller återfall ges vanligtvis en behandling med extra vita blodkroppar. Blodkropparna som kommer från den ursprungliga stamcellsdonatorn ges i syfte att hjälpa och förhindra den hotande avstötningen eller att direkt attackera den återkommande cancern eller infektionen. Ibland attackeras istället frisk vävnad, detta kallas för graft-kontra-värd-reaktion (GVHD), och kan leda till döden. De celler som orsakar denna oönskade reaktion är en av de vanligaste lymfocyterna: alfabeta-T-celler.
– Med hjälp en ny cellseparationsmetod renar vi cellerna och tar bort de skadliga T-cellerna. Kvar finns en grupp T-celler som har större effekt mot virusinfekterade celler och cancer men mindre risk att orsaka GVHD. På så sätt kan vi få en mer riktad effekt mot olika komplikationer som kan uppstå.

Framgångsrikt
Forskargruppen har till dags dato testbehandlat 15 patienter efter transplantation.
– Det vi gör nu är att ta bort den ena populationen av T-celler, det finns fortfarande lite andra lymfocyter kvar. I nästa steg kan man tänka sig att ta bort allt annat och enbart ge våra T-celler till patienten. Men det kräver mer jobb och mycket mer manipulering av cellerna. Det vi kan se så här långt är att behandlingen fungerar särskilt bra hos patienter som haft problem med infektioner efter transplantation, många infektioner gav med sig utan att patienterna fick några oönskade sidoeffekter.
För framtiden hoppas Michael Uhlin att hans forskning ska leda fram till en behandling som kan ges redan till patienter som är i riskzonen för att utveckla olika komplikationer.
– För sådana patienter skulle behandlingen kanske kunna användas i preventivt syfte. Målet är att skapa bättre bot och högre livskvalitet för patienter som genomgått en stamcellstransplantation.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)